Psykosocial arbetsmiljö

applen

Chefer, skyddsombud, medarbetare och företagsledare har under åren ökat sin kunskap inom området Psykosocial arbetsmiljö. Här hittar du utvärderingar från några av uppdragen.

Nyköpings kommun Stresshantering i en arbetsgrupp som haft långvariga organisatoriska problem. Flertalet medarbetare hade stressrelaterade symtom, och både trivsel och effektivitet hade minskat påtagligt. Vi träffades under sex månader och arbetade bl.a. med att förändra organisationen, arbetsflöden samt kommunikation och stresshantering.

Ladda ner utvärdering

 

Fresenius Kabi Utbildning och rådgivning med fokus på stress- och konflikthantering. Målgruppen är chefer och skyddsombud och omfattar ca 144 personer. Målet är att nå ökad kunskap och insikt kring stress och konflikthantering samt verktyg att använda som en naturlig och integrerad del i vardagen. 

Ladda ner sammanställd utvärdering

 

Fresenius Kabi "Det goda svåra samtalet" - Utbildning för ca 60 chefer. Syftet med kursen är att göra svåra samtal till möjligheter. Att chefen använder samtalet som ett naturligt redskap för att utveckla såväl medarbetarna som arbetsgruppen. Målet är även att deltagarna får en ökad trygghet i att göra svåra samtal till enkla och att se samtalet som ett verktyg att förebygga och hantera konflikter. 

Ladda ner sammanställd utvärdering

 

LRFLedarskapsdagar för gröna näringen. Dagarna har genomförts i Uppsala, Västmanland, Örebro och Södermanland och omfattar ca 150 personer. Syfte är att stärka företagare inom den gröna näringen. Innehåller bl.a. personligt ledarskap, samtalsmetodik, mental träning, kommunikation och konflikthantering samt stresshantering. 

Ladda ner utvärdering för del av uppdraget