ViljaLysas bokningsvillkor

Anmälan
Anmälan är bindande.

Betalningsvillkor
Betalning ska vara ViljaLysa tillhanda innan kursstart. Alla fakturor är 30 dagar netto. Alla kostnader anges exklusive 25 procent moms. Anmälningsavgift om 30 procent av utbildningsavgiften faktureras vid anmälningstillfället. Resterande 70 procent av utbildningsavgiften faktureras ca sex veckor innan utbildningsstart.

Bokningsbekräftelse
Bokningsbekräftelse skickas automatiskt vid anmälan med uppgifter om datum, tid och plats.

Av-­ och ombokning
Utbildning kan avbokas av anmäld deltagare utan att avgift tas ut om det sker senast 30 dagar innan planerad utbildningsstart. Vid avbokning senare än 30 dagar innan planerad utbildningsstart debiteras 100 % av avgiften.

ViljaLysa förbehåller sig rätten att ställa in eller ändra datum på utbildning vid för lågt deltagarantal. Vid inställd utbildning återbetalas full avgift omgående.

pdfLadda ner som PDF