Nyheter

 

 

Trött på brandkårsutryckningar och vill bli en ännu bättre ledare?

Anmäl dig till höstens och vinterns utbildningar Vilja Leda!

Läs mer...

Äntligen Brunnby Lantbrukardagar!

Välkommen att prata ledarskap, samarbete, grupputveckling och generationsskiften med oss!

Läs mer...

Bra ledarskap utvecklar lantbruket

För att företagen i den gröna näringen ska fungerar optimalt behövs bra ledarskap. Artikel i Lantmästaren.

Läs mer...

ViljaLysa skriver om ledarskap i Jordbruksaktuellt!

Under 2023 kommer vi att vara ett återkommande inslag i Jordbruksaktuellt! Tack för förtroendet!

Läs mer...

Är du trött på brandkårsutryckningar och vill bli en bättre ledare?

Under tre dagar får du konkreta verktyg som hjälper dig att leda både dig själv, dina medarbetare och ditt företag. Start 8-9 feb i Kungsör.

Läs mer...

Medarbetarsamtal för ökad delaktighet och motivation

Välkommen på DIGITAL KURS, tisdag den 24 januari kl 8.30-12.00

Läs mer...