Nyheter

 

 

Bra ledarskap utvecklar lantbruket

För att företagen i den gröna näringen ska fungerar optimalt behövs bra ledarskap. Artikel i Lantmästaren.

Läs mer...

ViljaLysa skriver om ledarskap i Jordbruksaktuellt!

Under 2023 kommer vi att vara ett återkommande inslag i Jordbruksaktuellt! Tack för förtroendet!

Läs mer...

Trött på brandkårsutryckningar och vill bli en ännu bättre ledare?

Anmäl dig till höstens och vinterns ledarskapsutbildning Vilja Leda!

Läs mer...

Är du trött på brandkårsutryckningar och vill bli en bättre ledare?

Under tre dagar får du konkreta verktyg som hjälper dig att leda både dig själv, dina medarbetare och ditt företag. Start 8-9 feb i Kungsör.

Läs mer...

Medarbetarsamtal för ökad delaktighet och motivation

Välkommen på DIGITAL KURS, tisdag den 24 januari kl 8.30-12.00

Läs mer...

Pilgrimsvandring ger oss tid för eftertanke

Vi ska vandra 800 km och ge tankarna fritt spelrum. Fötterna får vara huvudsaken under 35-40 dagar!

Läs mer...