Fokus på medarbetarskap och grupputveckling lönar sig!

Rod kedja

Välfungerande grupper ger en bättre värld!

Männsikor blir gladare och affärerna går bättre. Skolbarn får bättre betyg och patienterna överlever i högre utsträckning. Allt dett sker bara arbetsgrupperna fungerar optimalt. Läs mer om Susan Wheelans forskning och kopplingen mellan arbetsgruppens mognad och gruppens produktivitet. 

Susan Wheelan intervju.pdf

Vill du veta mer om hur du kan mäta mognaden i arbetsgruppen och vad det kan ge dig?

GDQ - Group Development Questionnaire

BOKa 

Ring Elisabeth för mer info om GDQ och teamutveckling, tel 0708-510 432

ALLA ARTIKLAR I KATEGORIN