Ensam tänker stort tillsammans tänker smart.

Qvinst natverket

Ensam tänker stort tillsammans tänker smart.

 

Qvinst - affärsutveckling i samarbete med LRF ger kraft, inspiration och stöd!

Vi den andra träffen stod mycket på agendan, bland annat att stämma av mål och handlingsplanen, utforska personlig effektivitet och prissättning samt ta del av flera företagares framgångar och misslyckanden. Vi träffade Birgitta och Tomas Säfström, Högby Gård. De bedriver SPA och konferens samt grön omsorg. Vi var på studiebesök hos Kerstin och Claes Jürss på Jürss mejeri. De gör exkusiva ostar av ekologisk sörmländsk mjölk. Vi träffade även mångsysslaren Anna-Märta Wallin, Lidingbygård som har många ben att stå på tillsammans med Håkan driver de bland annat växtodling, konferens, byggtjänster, tunnbrödsbageri, boende och grön omsorg. 

Den andra träffen i Qvinst 3-programmet föll väl ut. Delltagarna skattade träffen till 9,1 på en 10 gradig skala gällande meningsfullhet och nyttan för företagandet.

  Här är några kommentarer på vad företagarna tog med sig från dagarna: • Att jag ska fortsätta att ha flera ”ben” att stå på, utveckla och avveckla. Hitta nya ”ben” att kunna livnära vårt företag på. • Kraft, inspiration, stöd. Ensam tänker stort tillsammans tänker smart. • Massor av tankeväckare, marknadsföringsknep, tips om samarbeten, nytta av nätverk. Givande med diskussionerna mellan oss som har olika synvinklar och erfarenhet/kunnande. • Att ta betalt. Vara stolt över min kompetens. Att våga ta jämfota hoppet ut! Personlig effektivitet. Ordning och reda, struktur! Relationsbiten när makar arbetar ihop. Att nätverka är fantastiskt. Jag är så glad och tacksam över att få vara en del i denna grupp. 

065

ALLA ARTIKLAR I KATEGORIN