Trött på brandkårsutryckningar och vill bli en bättre ledare?

placeholder

Jag vill ta på mig ledarkepsen, men vet inte hur jag ska göra!!!

Många företag växer och utvecklas. Kraven på ledarskap i en komplex verksamhet med eller utan anställda ökar. Att kunna leda sig själv, leda personal och leda företaget är nyckeln till att skapa en attraktiv arbetsplats och ett framgångsrikt företagande. Vilja Leda ger dig ledarkunskaper och verktyg som du direkt kan använda i din vardag och riktar sig till dig som:

 • Leder företaget med eller utan anställd personal.
 • Vill förbättra ditt sätt att leda dig själv och andra för att skapa delaktighet och ansvar.

Programmet finns i två olika varianter, 3 dagar och 7 dagar. Vilja Leda 3 dagar ger grundläggande kunskaper i viktiga ledarskapsämnen. Vilja Leda 7 dagar möjliggör fördjupningar, reflektioner och ett mer omfattande arbete med erfarenhetsutbyte, lärande och träning i att utveckla ledarskapet i det egna företaget.

Vi arbetar med teori, praktiska övningar, erfarenhetsutbyte och lärande i mindre grupper. Vi kopplar kunskap till praktisk verklighet i din vardag. I båda programmen ingår kvällsaktiviteter för ökat utbyte och lärande. Båda programmen tar upp de tre viktiga delarna i ett gott ledarskap, att leda mig själv, att leda andra och att leda företaget.

Vilja Leda 7 dagar startar 4-5 december 2023 och Vilja Leda 3 dagar startar 6-7 februari 2024. 

Ur innehållet:

 • självkännedom
 • självledarskap
 • kommunikation
 • gruppdynamik och ledarskap
 • konflikthantering
 • företagets grundplattform - vision, värdegrund
 • SMARTA mål
 • prioritera och planera
 • LEAN för bättre struktur
 • hälsa och välmående 

Vilka resultat har uppnåtts och vad har deltagarna lärt sig?
Vi har utvärderat varje kurstillfälle och även gjort en slututvärdering efter varje kurs med avseende på resultat. Deltagarna upplever att de har förbättrat sin förmåga att leda sig själv och andra. De upplever att de har fått nya verktyg som de direkt kan använda i sin vardag och som utvecklar både dem själva, medarbetare och företaget. De upplever även att programmet har påverkat företagets lönsamhet och tillväxt.

De allra flesta har gjort konkreta förändringar i företaget. Här är några exempel:
• Vi har veckomöten. Har fått hjälp med strukturen och att komma igång.
• Skapat struktur bl.a. för planering som spar tid och undvika letande.
• Mål och handlingsplanen. Den sitter på väggen och jag kollar på den varje vecka.
• Tar tag i saker snabbare. Har fått bra konkreta verktyg vid samtal med personalen.

100 % av deltagarna kan rekommendera Vilja Leda till andra!

Läs mer

ANMÄLAN: https://viljalysa.se/kurser eller ring Elisabeth 0708-510 432 eller Folke 0709-841 555

VÄLKOMNA!

ALLA ARTIKLAR I KATEGORIN