ViljaLysa - tar fram lyskraften i dig, gruppen och företaget

ERBJUDANDE

Driver du företag på landsbygden inom besöks- och upplevelsenäring i Stockholms län? Just nu kan du få kraftigt subventionerad rådgivning av oss på ViljaLysa

Läs mer

TEAMUTVECKLING

Mätbart högre effektivitet och kvalitet. Större engagemang, arbetsglädje och välmående. Det är resultatet av effektiv teamutveckling! 

Den största utvecklingspotentialen inom företag och organisationer idag är människan. Ju mer vi utvecklas som individer och samspelet människor emellan desto mer utvecklas företaget och organisationen.

Läs mer ...

COACHNING

Coachning är aktuell när du vill förändra eller förbättra något i ditt privat- eller arbetsliv. Står du inför olika val eller utmaningar och behöver ett kvalificerat och närvarande bollplank som hjälper dig att hitta målet och vägen dit.

Ta kontakt så hittar vi ett upplägg som passar dig!

Läs mer ...