Lean

tagrals

Vill du att alla i företaget ska arbeta smartare, effektivare och med mer delaktighet? I Lean arbetar vi med ständiga förbättringar, kommunikation och lärande som alla är delaktiga i.

Lean Lantbruk

Lean Lantbruk är en 18-månaders förbättringsprocess som alla på företaget är delaktiga i. Några vanliga effekter är bättre kommunikation, större engagemang och delaktighet, ökad trivsel och effektivare arbetssätt.

Läs mer...

Nätverket för Lean och Ledarskap

För er som tidigare har genomgått en 18-månaders leanprocess inom Lean Lantbruk erbjuder vi möjligheten att fortsätta lärandet och utveckla verksamheten ytterligare.

Läs mer...