Generationsskifta med trygghet och respekt

placeholder

Tydliggöra viljor och förväntningar med stor respekt för allas olika perspektiv!

Ett ägarskifte innebär ofta stora beslut och många känslor för alla i familjen. En del av ett skifte handlar om ekonomi och juridik. En annan del handlar om viljor, förväntningar och kommunikation hos alla inblandade. Vilja Skifta är ett stöd för att skapa delaktighet och engagemang och ger en gemensam grund och en handlingsplan för att driva skiftet framåt. 

VILJA SKIFTA

En "Vilja-Skifta"-process med ViljaLysa innebär ett externt stöd genom hela processen. Processen startar med ett första gemensamt samtal där vi identifierar familjens nuläge samt eventuella utmaningar i skiftet. Därefter blir alla parter intervjuade. Under 1,5 timme får alla enskilt uttrycka sina egen ambition, vilja och förväntningar kopplade till det framtida skiftet.

Resultatet från intervjuerna presenteras samtidigt för hela familjen. Vi ger möjlighet att ställa frågor och reflektera tillsammans över det familjen är överens om och de frågor som man har olika uppfattningar om. Målet är att skapa en gemensam bild av nuläget och framtiden. Med denna som grund skapar familjen tillsamanse en handlingsplan och spelregler för det fortsatta arbete med skiftet.

För att driva processen vidare bokar vi även in uppföljningsmöten. Vi stämmer av handlingsplanen och för in nya aktiviteter som familjen upptäcker allt eftersom under vägen. Det brukar behövas ca 2-4 uppföljningsmöten.

NYTTAN
Genom Vilja Skifta får ni:
- Gemensam grund för att starta upp ett skifte i familjen.
- Tydlig struktur i ett skiftes alla steg.
- Göra era mål tydliga och se möjligheter i förändringen.
- Involvera berörda parter i familjen på bra sätt.
- Ökad handlingskraften hos alla inblandade för att nå målen.

HANDLEDARE

Folke är coach, lantmästare och marknadsekonom och har coachat ett 25-tal familjer i deras skiften. Elisabeth är beteendevetare och ledarutvecklare. Vid större familjer eller komplexa processer arbetar Folke och Elisabeth tillsammans i uppdraget.
Vi har under flera år genomfört utvecklingsinsatser och utbildningar och för företag i den gröna näringen.

LÄS MER Ladda ner informationsbladet här 

Om du står inför ett skifte, oavsett om du är övertagare eller överlåtare, är Vilja Skifta en väg att starta och hålla i er process för ett lyckat resultat.

KONTAKT

Vill du veta mer? Kontakta gärna Folke Brinckmann på tel 0709-84 15 55 eller mail Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

ALLA ARTIKLAR I KATEGORIN