Jag är så glad att jag fick med mig min man hit!

Hjalpande hand

ATT LEDA TILLSAMMANS - ett program med samarbete i fokus!

ViljaLysa har haft ännu en Prova-på-dag för partners som leder företag ihop inom de gröna näringarna. Denna gång i Östergötland på vackra Högby Spa & Konferens strax utanför Borensberg.

IMG_6360IMG_6374

Träning i lyssnandets ädla konst

Innehållet i dagen fokuserade på tre områden

 • skapa en gemensam målbild - vart är vi på väg?
 • samarbete och kommunikation - förstå att vi har olika perspektiv. Tillsammans blir vi bättre
 • produktionsflöde - att hitta "proppar" som stjäl energi och tid. 

Deltagarna var mycket nöjda 

Behoven hos deltagarna handlar mycket om att skapa en gemensam målbild, att förstå varandra bättre, kunna kommunicera tydligt och att lyssna.

De skattade meningsfullheten med dagen till 9,0 på en 10-gradig skala. På frågan vad de tog med sig från dagen svarade de flesta vikten av att lyssna på varandra. Något som är så enkelt, kan vara så svårt i en pressad vardag.

Här är några deltagarröster:

 • Bra övningar, som gett upphov till tankar om förändringar.
 • Förståelse för min partner/delägare
 • Tid för reflektion. Hjälp att forma tankarna framåt.
 • Trots att det var ”Prova på” har det satt igång tankar och processen.
 • Bred bild av företagande. Ett sätt att utvecklas. Verktyg att jobba vidare.
 • Jag har fått energi att gå vidare och ta tag i mål och vision. 
 • Lyssna bättre, fokusera och välja bort.
 • Jag har lärt mig att det finns en gemensam verksamhetsframtid för oss!
 • Verktyg att använda i verksamheten.
 • Att lyssna och kommunicera med varandra.

ATT LEDA TILLSAMMANS

Det längre programmet som omfattar 8 heldagar under sex månader startar i oktober 2015 och vänder sig till dig som leder företag tillsammans med någon, din partner, förälder, syskon eller någon utom familjen. 

SYFTET 

 • skapa en gemensam och tydlig styrning av företaget.
 • förbättra ledarskapet, både det personliga och att leda andra
 • tydliggör roller och skapa delaktighet
 • öka lönsamheten och tillväxten

Kommunikation och samarbete går som en röd tråd genom hela programmet och finns med i alla moment. 

ÄNNU EN PROVA-PÅ-DAG!

Den 27 maj har vi ännu en prova-på-dag. Denna gång i Uppsala. Anmäl dig och din partner nu!

Infoblad prova-på-dag.pdf

VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN

Elisabeth 0708-510 432 eller Folke 0709-841 555

Infoblad Att leda tillsammans.pdf Start i oktober 2015

 

 

ALLA ARTIKLAR I KATEGORIN