ATT LEDA TILLSAMMANS

ALT skriver rygg 580 x 281

ATT LEDA TILLSAMMANS - de flesta kommer på uppföljningen i oktober.

Det är lätt att tro att bara för vi har förstått någonting så ska vi agera utfrån det. Kanske blir vi frustrerade eller skamsna när vi upptäcker att beteendet ofta går i samma banor som innan vi förstod... att det inte hjälpte med en insikt...

Vi på ViljaLysa ser detta upprepas med våra deltagare i utvecklingsprogrammen och vi ser det, hör och häpna även med oss själva :-)

Nyckeln till förändring är att sätta mål, att skapa en handlingsplan med konkreta vardagshandlingar, att göra dessa förstås och sist men inte minst att ge sig själv stöd i processen. Livet är levande och det händer hela tiden saker vi inte räknat med eller kunnat förutse. Det finns en massa olika anledningar till att vädligt många inte når sina mål. Att kontinuerligt stämma av nuläget och ta nya tag i handlingsplanen ger engagemang och motivation att orka vidare.

ViljaLysa gillar långsiktiga resultat och att det vi gör ska bidra till skillnad i er vardag. Så i de flesta av våra program och uppdrag arbetar vi med långtidsuppföljning.

ATT LEDA TILLSAMMANS-programmet genomfördes med 18 företagare och avslutades i mars 2016. Till vår stora glädje har de flesta tackat ja till uppföljande dagar i oktober. Dags att fylla på med energi, kunskap och erfarenheter och massor av skratt!

VÄLKOMNA!

ALLA ARTIKLAR I KATEGORIN