Hur kan du bidra till att din arbetsgrupp blir ett team?

Grupp i motljus liten

Det finns hyllmeter med böcker och utbildningar som handlar om ledarskap och chefsverktyg...men hur ofta har du läst en bok eller gått en kurs som handlar om hur du blir en bra medlem i en arbetsgrupp? 

För att en grupp ska "lyckas" så behöver varje medlem i gruppen "lyckas".

Alla är viktiga, och var och en har ansvar för gruppens framgångar likväl som gruppens motgångar. Alla i båten måste hjälpas åt att ro, och för att kunna ro effektivt, behöver gruppen även komma överens åt vilket håll båten ska gå. 

Vad kan du som medarbetare göra?

En bra början är att uppmuntra till dialog och klargörande kring mål, roller och uppgifter. Ställ frågor tills du förstår och alla i gruppen är överens om vad som gäller. För att säkra upp att alla i gruppen har förstått samma sak, kan det vara bra med en runda där alla berättar vad de uppfattat att ni kommit överens om.

Reflektera sedan över dina egna beteenden och attityder och fråga dig om detta bidrar till gruppens framgång. Be gärna dina kollegor om feedback.

Vad som ofta drar energi i grupper är att leta fel, när något inte går som förväntat. Är det mitt fel? Är det ditt fel? Är det chefens fel eller kanske organisationens fel? För någons fel måste det ju vara!!!! Dessa tankar leder ofta till ilska, frustration och skuld som tenderar att låsa det som kan vara lösningen på det som inte fungerar. Så den tredje faktorn som du kan göra för att bli en god medarbetare är att bryta mönstret av attack och motatack och istället rikta fokus till handlingar som kan förbättra den aktuella situationen. 

En spännande iakttagelse du kan göra är att fundera över vad du tänker när du känner skuld resp ilska. Det är troligt att du tänker att du själv har gjort något fel när du känner skuld. När du känner ilska är det troligt att du tänker att någon annan har gjort fel. Reflektera över om dessa tankar hjälper dig att komma vidare....eller om det kanske skulle vara mer framkomligt att fråga dig vad du behöver när du känner skuld eller ilska. 

Vill du veta mer om kurser i medarbetarskap? Hör av dig,så berättar jag mer.

Elisabeth Andersson Brinckmann, tfn 0708-510 432

ALLA ARTIKLAR I KATEGORIN