Vilja Styra - framflyttad kursstart

ViljaStyra webbplatta

Värdefull kurs flyttas fram

Den här sommaren har varit en väckarklocka för många, främst för skogsägare och lantbrukare i Sverige. Torka och bränder har skakat om oss, och visat hur sårbara vi är, och att vi måste hjälpas åt och hålla samman samt inte minst skapa beredskap för att det händer igen. Vad är det du som företagare kan göra för att förbereda dig och förbättra din situation inför kommande säsonger med ett oförutsägbart klimat? Tänk igenom olika scenarier och skaffa dig beredskap för att agera. Vilka är dina och ditt företags styrkor, svagheter, möjligheter och hot?
Känns det tungt och svårt? Ta hjälp av en styrelse så att ni tillsammans kan göra en riskbedömning och en åtgärdsplan.

Andra syften än att göra riskbedömning med åtgärdsplan

Det finns naturligtvis många andra anledningar till att ha en styrelse eller ett ledningsråd. Att planera och genomföra ett generationsskifte, att expandera genom att anställa, köpa upp andra företag, ta nya marknader eller helt enkelt att ha ett strategiskt bollplank i företagets vardag för att nämna några. 

Vilja Styra som skulle ha startat den 23 oktober i Kungsör är nu framflyttad till den 10 december. I Falun/ Borlänge startar vi som tidigare sagts den 30 jan.

Övriga datum i Kungsör är 16 jan, 31 jan, 11 feb och en halvdag den 12 mars. 

Utbildningen är 4,5 dagar och är subventionerad av Jordbruksverket.

Läs mer och anmäl dig till Vilja Styra här

ALLA ARTIKLAR I KATEGORIN