Feedback - så nyttigt och så svårt!

ALT skriver rygg 580 x 281

Nyttigt att få träna på feedback!

 

...så viktigt och så svårt! Fjärde dagen i Att leda tillsammans.

I går genomförde vi den fjärde dagen i programmet för partners som leder företag tillsammans.

Programmet vilar på tre delar; Ledarskap, Företagarskap och Samarbete. Temat för dagen var konflikthantering, feedback, samarbete och att tydliggöra sitt kunderbjudande på ett klart och intresseväckande sätt.

2015-12-09_14.51.312015-12-09_15.12.54

Feedback

Det var många skratt men även en hel del suckar under dagen...- Att feedback är så svårt, hörde vi från fler deltagare medan de övade på att ge varandra feedback. Under dagen klarnade verktyget och vid rundan på slutet av dagen kunde de konstatera att det fanns en helt annan gemenskap i gruppen, mycket tack vare att de hade öppnat sig för varandra.

Konflikthantering

Konflikthantering var även det ett populärt och efterlängtat tema. Efter en del utforskande kring hur de själva ser på konflikter, och hur de brukar hantera oenigheter, dvs om de brukar ta i dessa eller om de vanligen sopas under mattan, så fick de träna på ett verktyg som vi kallar "Konstruktiv konflikthantering". Det är en modell där man arbetar med att identifiera och uttrycka

 • Vad är problemet? Vad är vi oense om?Det är ofta oklart och parterna har ofta olika bilder kring vad de "bråkar" om. Att se samma bild är en förutsättning för att komma vidare.
 • Vilka behov har var och en?Parterna får skriva ner vilket/vilka behov som inte blir tillgodsedda i situationen.
 • Vilka önskemål har var och en?Parterna skriver ner vad de vill ska hända, konkreta och görbara önskemål både till sig själv och till den/ de andra. De anger det bästa scenariot, det näst bästa osv i 2-3 steg.
 • ÖverenskommelseParterna berättar för varandra om sitt/sina alternativ och i dialog söker de och fastställer en överenskommelse.
 • Uppföljning. När och hur ska vi följa upp att vi följt det vi bestämde. Hur ser nästa steg ut?

Kunderbjudande

Företagarna fick berätta för varandra om sitt erbjudande. Uppgiften var att berätta på ett lättbegripligt och engagerande sätt för varandra två och två i en mingelsituation. Snabb återkoppling från den andre personen i form av Glasklart - Grumligt - Solförmörkelse. "Det skulle bli tydligare för mig om..."

Utvärdering av dagen

Deltagarna skattade dagens meningsfullhet till 9,2 på en 10-gradig skala. Här är några deltagarröster:

DET HÄR TYCKER JAG VARIT BRA

 • Att få feedback, så spännande att höra hur man uppfattas.
 • Dagens diskussioner. Konflikthanteringen
 • Röd zon och grön zon. Harmonisyn och konfliktsyn. Konstruktiv konflikthantering.
 • Kunskap om feedback, tydliggöra hur man på bästa sätt kan ge konstruktiv kritik.
 • Nätverket – positiv och tillåtande stämning i gruppen. Maten – miljön – fantastisk!
 • Att ha hemläxan, bra att ha tiden att förhålla sig till. Så viktigt att vi båda får samma information. Ta del av andras erfarenheter.
 • Er som förebilder och att ni delar med er så frikostigt av egna erfarenheter.
 • Nyttigt att få öva på konstruktiv feedback. Få en känsla för vilken typ av konflikthanterare jag är. Bra exempel att identifiera sig i.
 • Dagen har varit bra i sin helhet. Man lär sig mycket om sig själv.

DET HÄR TAR JAG MED MIG/ LÄRDOMAR.

 • Lärt mig massor om konflikter och konflikthantering.
 • Att ge feedback tidigt för att förebygga och hantera konflikter.
 • Konflikthanteringen mycket bra. Att vi ska arbeta mer mellan gångerna.
 • Att kommunikationen är så viktig. Det gäller att hålla isär rollerna, privat och som företagare. Att struktur och möten måste prioriteras. Att vi får chansen att förstärka vårt sammanhang som företagare men även som par.
 • Viktigt med tydlighet. Lyfta behov och känslor. Ge och ta feedback och prata i JAG-form.
 • Feedbackens roll i en framåtsträvande grupp.
 • Mod att ta mig an några utmaningar i ledarskapet.

Vi startar nästa program i oktober 2016.

ATT LEDA TILLSAMMANS - programmet för dig som leder företag tillsammans med någon annan, och som vill bli ännu mer framgångsrika!

Vi erbjuder Prova-På-dagar på tre ställen våren 2016.

Uppland: torsdag 11 feb, Eklundshof, Uppsala
Östergötland: onsdag 9 mars, Vreta Kluster
Västmanland: lördag 19 mars, Kungsörstorp, Kungsör

Tid: Kl. 9.30-17.00

Kostnad: 1 500 kr /person (exkl. moms)

Det längre programmet som omfattar 8 heldagar startar oktober 2016.

Varmt välkommen med din anmälan: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ladda ner inbjudan till Prova-På-Dagen här

 

 

ALLA ARTIKLAR I KATEGORIN