Tacksam och stolt!

smiling balls

Tacksam och stolt!

 Dags att göra "halvårsbokslut" 2014.
 
Jag är fylld av tacksamhet och stolthet när jag reflekterar över vad som hänt. Tacksam över att jag fått möjligheten att bidra till så många människors utveckling genom uppdragen jag haft i ViljaLysa under första halvåret. Stolt över min egen kraft, förmåga och vilja att skapa förutsättningar för att det har skett. Här är några av första halvårets höjdpunkter gällande uppdrag:
 
Qvinst affärsutveckling för företagarkvinnor inom de gröna näringarna
114 företagarkvinnor från sju län antogs till programmet och 111 deltagare har genomfört programmet. Här är några av resultaten:
 
  • 98 % uppger att deras företag har utvecklats (59 % i hög grad eller till fullo).
  • 100 % uppger att de har tydligare målsättningar och vet hur de ska nå dem (81 % i hög grad eller till fullo).
  • 99 % uppger att de fått nya verktyg som bidrar till att stärka och utveckla företaget (86 % i hög grad eller till fullo).
  • 100 % uppger att de är mer affärsmässiga i sitt nätverkande (78 % i hög grad eller till fullo).
De har även rankat sin självupplevda utvecklingsnivå som företagare på en 10-gradig skala och efter kursen så har skattningen ökat från 4,8 till 7,4
 
Samtliga deltagare som svarat på utvärderingen (101 stycken) är nöjda med programmet och kan rekommedera det till andra.
 
 
Vill du läsa utvärderingen i sin helhet så hittar du den här Sammanfattning_och_resultatutvärdering_Qvinst_1-5.pdf
 

UGL - Utveckling av Grupp och Ledare

För ett år sedan certifierade jag mig till handledare och har sedan dess haft fem kurser. Varje vecka har varit unik, men det som är lika varje gång är deltagarnas oerhörda glädje, tacksamhet och ödmjukhet över insikter och lärdomar de fått med sig. En kommentar som ofta återkommer är förvåning över hur nära främmande människor kan komma varandra på en vecka! Genom att vara öppen, lyhörd och tydlig för egna och andras behov åstadkommer deltagarna en miljö där allas olikheter välkomnas och accepteras. Det är med stor och varm respekt för varandra som de skiljs åt efter veckan.  
 
Här är några deltagarkommentarer:
  • "Kursen har varit ”nödvändig” för mig personligen för att hitta mitt riktiga jag, det jaget jag vill vara. Det fick ta den tid det tog utan press. Professionellt från A-Ö rätt igenom". 
  • "Otroligt omvälvande, nyttigt och intressant. Jag har fått med mig många verktyg och insikter om mig själv och andra. Jag tror på allvar att detta kommer att förändra mig. Tack för att ni varit så bra ledare och gett trygghet och samtidigt utmanat oss. Platsen är perfekt. Maten är så vällagad och god och personalen mycket trevlig".
  • "Kursen har varit lika bra (omtumlande) som tidigare deltagare faktiskt har uttryckt. Värdet av utbildningen är svår att värdera, men det överstiger vida mina förväntningar". 
Tack mina handledarkollegor Kenneth Haninge och CG Månsson för att jag har fått del av er enorma kunskap och erfarenhet. Jag ser fram emot höstens kurser med
CG Månsson på Svensk Uppdragsutbildning, vecka 36 och vecka 43 på Villa Thalassa, Helsingborg. 

Läs mer om UGL http://viljalysa.se/index.php/om-ugl

Utbildning och processledning

Stresshantering, ledarskap, gruppdynamik, nätverkande, kommunikation och personlig effektivitet är några av vårens utbildningsuppdrag jag haft hos bland annat Fresenius Kabi, LRF,  TRR, Turismutveckling i Lilla Edet och Länsstyrelsen.

Återkommande kommentarer hos deltagarna är att de uppskattar att få med sig konkreta verktyg och att jag har en förmåga att få alla delaktiga och att konkretisera ämnen som kan uppfattas som flummiga. 

Läs gärna utvärderingen från en utbildningsdag i Stresshantering Utvärdering_4_april_2014_stresshantering_arbetsggrupp.doc

Tack alla kunder och alla som jag samarbetat med och väl mött i augusti igen!

ALLA ARTIKLAR I KATEGORIN