Insatser som gör skillnad - bestående resultat!

smiling balls

Insatser som gör skillnad - bestående resultat!

 

Ett av ViljaLysas kärnvärden är långsiktiga resultat.

Det vi gör ska vara enkelt, gå på djupet och förändra samt göra skillnad i ett längre perspektiv. 

frontpic_543_03

Här är uppföljningen av två dagars teamutveckling, mätt efter 2 månader. 

75 % av teammedlemmarna uppger att de ser förändringar i gruppen, ex

• Ökat intresse att ta tag i frågor/problem • Ökad kamratskap – omtanke om varandra • Tydligare kommunikationsvägar • Ökad förståelse för gruppens utveckling • Mer och öppen feedback

Alla uppger att de har fått ökade kunskaper, förståelse eller förändrat sitt beteende, ex

• Ökad konfliktförståelse och verktyg att hantera konflikter • Verktyg för att anpassa sin kommunikation - tydlig och ärlig • Förståelse och kunskap kring grupputveckling och hur man kan stödja en grupps mognad • Ökad medvetenhet om sitt eget beteende och dess påverkan på andra/ gruppen. • Insikt och acceptans om olika människors perspektiv

ALLA ARTIKLAR I KATEGORIN