Mående, samarbete och resultat!

Rod kedja

Vi har lärt oss mycket om oss själva, om vårt sätt att kommunicera och hur vi ska dra nytta av våra olikheter.

Anne Mäki på BN Energi träffade Elisabeth på Brunnby Lantbrukardagar för precis ett år sedan. Hon fick förtroende för ViljaLysa direkt och ville starta ett utvecklingsarbete på företaget. Hon involverade de övriga delägarna och efter sommaren började processen med att de gjorde en GDQ (Group Development Questionnaire) för att klargöra nuläget och utvecklingsbehoven. Anne valde att gå UGL direkt efter sommaren, (Utveckling Grupp och Ledare). En veckas kurs som bl.a. handlar om självkännedom, gruppdynamik, kommunikation och ledarskap. 

ViljaLysa och gruppen har träffats 6 heldagar under 6 månader. Vi mätte gruppens mognad enligt GDQ när vi började i höstas och mätningen nu i maj visar att de har gått från fas 2 till en gedigen fas 3, på väg in i fas 4.

Så här berättar Anne om vårt arbete och resultatet:

"Jag är otroligt nöjd och tacksam för att Elisabeth har givit mig möjlighet att tillsammans med vårt företag genomföra den här utvecklingen. Det har öppnat sinnet hos både mig och mina medarbetare. Jag hoppas fortfarande på att övriga arbetande ägare kommer att genomföra den UGL-vecka som var öppningen för mig. Utöver den UGL-veckan som jag genomförde i fjol så har vi på företaget nu tagit fram gemensamma och samstämmiga mål och även en konkret handlingsplan för att nå dit. Vi har lärt oss att kommunicera bättre med varandra och förstå, respektera och använda våra olikheter på bästa sätt. Vi har fortfarande mycket arbete kvar att göra men vi har genom Elisabeth fått verktyg och insikter som kommer möjliggöra det framöver.

Numera mår jag bättre, vi arbetar bättre tillsammans och resultatet har blivit bättre. Jag ser att detta var absolut nödvändigt för oss! TACK"

Är du intresserad av förbättra mående, samarbete och resultat hos er? 

Ring Elisabeth 0708-510 432 eller Folke 0709-84 15 55 så resonerar vi oss fram till bästa vägen för just er. 

ALLA ARTIKLAR I KATEGORIN