Borgeby & Brunnby Mäss-rabatt

placeholder

Mässrabatt på våra utbildningar Vilja Leda och Vilja Styra!

I år ses vi inte på de stora lantbrukarmässorna Borgeby och Brunnby, men vi vill trots det lämna rabatt på vår utbildningar riktade till den gröna näringen.

10 % på ledarskapsutbildningen Vilja Leda (1, 3 eller 7 dagar) och styrelseutbildningen Vilja Styra med start kommande höst/vinter. Rabatten gäller EN VECKA t.o.m 3 juli kl 23.59 :-)

Vilja Leda

Många företag växer och utvecklas. Kraven på ledarskap i en komplex verksamhet med eller utan anställda ökar. Att kunna leda sig själv, leda personal och leda företaget är nyckeln till att skapa en attraktiv arbetsplats och ett framgångsrikt företagande. Vilja Leda ger dig kunskaper och verktyg som du direkt kan använda i din vardag och riktar sig till dig som:
• Äger och driver ett eget företag inom lantbruk eller trädgårdsnäringen.
• Leder företaget med eller utan anställd personal.
• Vill förbättra ditt sätt att leda dig själv och andra för att skapa delaktighet och ansvar.

UPPLÄGG
Programmet finns i tre olika varianter, 1 dag, 3 dagar och 7 dagar. Vilja Leda 1 dag ger grundläggande kunskaper och fungerar både som enskild dag samt som en prova-på-dag inför Vilja Leda 3 eller Vilja Leda 7.
Vilja Leda 3 dagar ger en fördjupning och Vilja Leda 7 dagar möjliggör fördjupningar, reflektioner och ett mer omfattande arbete med lärande och träning i att utveckla ledarskapet i det egna företaget.

Vi arbetar med teori, praktiska övningar, erfarenhetsutbyte och lärande i mindre grupper. Vi kopplar kunskap till praktisk verklighet i din vardag. I Vilja Leda 3 dagar och 7 dagar ingår kvällsaktiviteter för ökat utbyte och lärande. Alla tre olika varianterna tar upp de tre viktiga delarna i ett gott företagande.

Läs mer här:

Vilja Styra

Genom att ha ett externt ledningsstöd kan du få ett aktivt stöd i ditt utvecklingsarbete. Din roll och ditt företag stärks av externa kompetenser och bollplank som ger utvecklingskraft och en bättre position och ett förtroende på marknaden. En styrelse kan också bidra till avlastning, ökad stimulans och vara en väg till att driva företaget i ett utvecklingsskede eller i ett generations- eller ägarskifte.

Styrelseutbildningen riktar sig till dig som vill:

  • Ha en extern styrelse eller ett ledningsråd för ditt lantbruks- eller trädgårdsföretag, eller annat företag i den gröna näringen.
  • Ingå i en styrelse eller i ett ledningsråd i företag inom den gröna näringen.

INNEHÅLL

Utbildningen ger dig kunskap och insikt för att driva, planera och utveckla en aktiv styrelse eller ett ledningsråd. Utbildningen ger dig också den formella kunskapen som behövs för att ha en bolagsstyrelse. Under fyra och en halv dag får du lära dig följande:

  • Nyttan med en styrelse eller andra forum som t.ex. ledningsråd för att utveckla företaget.
  • Styrelsens aktiva och strategiska arbete och framtagande av ägardirektiv.
  • Roller och ansvar i en styrelse som ägare, företagsledare och styrelsemedlem.
  • Styrelsens rättigheter och skyldigheter enligt aktiebolagslagen.
  • Ekonomisk uppföljning, nyckeltal och finansiering.

Läs mer här:

Välkommen med din anmälan! 

Fyll i din anmälan här: https://www.viljalysa.se/kurser

Har du frågor eller funderingar så tveka inta att kontakta oss, Elisabeth 0708/510 432 eller Folke 0709/941 555

ALLA ARTIKLAR I KATEGORIN