ATT LEDA TILLSAMMANS - för utveckling av sig själv, relationen och företaget!

Att leda tillsammans gruppbild2017

Samtliga deltagare kan rekommendera programmet till andra!

ATT LEDA TILLSAMMANS - Program nummer tre avslutades med 13 nöjda deltagare förra veckan. Efter fem månader och åtta heldagar är det dags att utvärdera programmet och se vilka resultat det gett.

Foto 2018-03-22 13 19 34 Foto 2018-03-21 11 24 19

Syftet med programmet har varit att deltagarna ska:

 • Skapa en gemensam och tydlig styrning av företaget
 • Förbättra ledarskapet både det personliga och att leda andra
 • Tydliggöra roller och förbättra samarbetet
 • Öka lönsamheten och tillväxten

Resultat

Vid sista tillfället ställde vi en rad frågor och 100 % av deltagare upplever att ovanstående har förbättrats betydligt.

Några områden har förbättrats mer än andra, tex så upplever deltagarna att deras förmåga kring nedanstående har förbättrats i hög grad eller till fullo.

 • Jag tycker att vi har skapat en gemensam och tydlig styrning av företaget
 • Jag upplever att vårt samarbete har utvecklats.
 • Jag upplever att min förmåga att kommunicera har förbättrats.
 • Jag har fått nya verktyg som bidrar till att stärka och utveckla vårt företag.
 • Jag upplever att programmet har eller kommer att ha påverkan på företagets lönsamhet och tillväxt

Andra förbättringar som de flesta anger har förbättrats i hög grad eller till fullo är:

 • Jag upplever att jag har förbättra mitt personliga ledarskap
 • Jag upplever att jag har förbättrat min förmåga att lead andra
 • Jag upplever att vår rollfördelning är tydligare

Konkreta förändringar i företagandet

92 % av deltagarna uppger att de gjort konkreta förändringar, här är några exempel:

• Bättre planering och struktur
• Mer förståelse för varandra
• Gemensam målbild
• Viljan att vilja åt samma håll
• Vi har förbättrat vår möteskultur. Agendan har också blivit tydlig.
• Handlingsplan med allt vad det innebär. Rollfördelning. Mötesstruktur. Årshjul och budget.
• Tydligare gemensam styrning, planering och gemensamma mål.
• Tydligare veckomöten med struktur.
• Tydligare mål som vi aktivt jobbar mot.
• Vi har infört regelbundna möten med varandra.

I programmet som helhet har deltagarna verkligen uppskattat följande:

• Kursledningens fantastiska inspiration och kunskap samt väldigt bra kursdeltagare som varit öppna och delat med sig av sin kunskap och erfarenhet.
• Flexibla kursledare som gett utrymme för alla viktiga ämnen som kommit upp. Fantastisk stämning på kursen rakt igenom!
• Klockrent hur mycket tid som får gå åt varje moment. Klockren gruppindelning.
• Återkommande uppföljningar, den röda tråden, ert ledarskap för att lotsa oss igenom kursen.
• Personligen tycker jag utvecklingen/ målmedvetenheten. Verktygen till ett strukturerat arbetssätt.
• Erfarenhetsutbytet, verktyg för struktur, personlighetstyperna.
• Er förmåga och kunskap att vägleda oss framåt. Att ni finns där till 100 % och er vilja att vi ska förstå och föra oss framåt.

Betyg till oss handledare
Deltagarna skattar vår kunskap och erfarenhet samt pedagogisk förmåga och förmåga att hålla ordning och struktur till 4,9 på en 5-gradig skala. Toppnotering, 5 av 5 möjliga får vår förmåga att skapa ett öppet och tillåtande klimat i gruppen.

Foto 2018-03-21 19 53 50

Vi tackar och bugar för berömmet och är oerhört glada, tacksamma och stolta över att få bidra till er utveckling.

Vad händer nu?

Är du intresserad av att veta mer? Hör av dig till Elisabeth

Tfn 0708-510 432, Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ladda ner informationsblad - hösten 2018 

ALLA ARTIKLAR I KATEGORIN