2016 – ett toppenår!

ViljaLysaKil

Vi ser bestigningen som en symbol för årets strävanden och framgångar.

För oss är det stimulerande och viktigt att sätta attraktiva och engagerande mål i livet, och att sedan metodiskt och uthålligt arbeta för att nå målen. Vi tycker det är härligt att sedan njuta och fira ordentligt av våra framgångar.

Att sätta mål och skapa handling är en röd tråd i våra liv, som vi lever och lär.

2016 - många spännande uppdrag

Året har varit fyllt av spännande och stimulerande uppdrag. Vi vill tacka alla våra kunder för gott samarbete, och vi hoppas att er lyskraft fortsätter att öka under 2017!

Tack till

Projektledning och alla företag i Affärskompetens Nu.
LEAN Lantbruk och alla gårdar
UGL – CM Development
Alla företagare i Att leda tillsammans och Qvinst
Nyköpings kommun – löneenheten
Länsstyrelsen Jämtland
LRF Mälardalen och LRF
SLU
BN Energi
Länsförsäkringar
De Laval
Företag som vi coachat och handlett

GOTT NYTT ÅR!

Vi laddar våra batterier, latar oss några dagar till, och är åter i arbete den 12 januari.
Vi ser fram emot att få bidra till ökad lyskraft under 2017.

Allt det bästa

Folke och Elisabeth

 

ALLA ARTIKLAR I KATEGORIN