Att leda tillsammans - en investering för både relationen och vårt företag!

Trad mot himlen

Samtliga deltagare kan rekommendera programmet till andra!

ATT LEDA TILLSAMMANS - Program nummer två är avslutat. Efter fem månader och åtta heldagar är det dags att utvärdera programmet och se vilka resultat det gett.

Foto 2017-03-22 12 58 45

Syftet med programmet har varit att deltagarna ska:

  • Skapa en gemensam och tydlig styrning av företaget
  • Förbättra ledarskapet både det personliga och att leda andra
  • Tydliggöra roller och förbättra samarbetet
  • Öka lönsamheten och tillväxten

Resultat
Vid sista tillfället ställde vi en rad frågor och 100 % av deltagare upplever att ovanstående har förbättrats betydligt.

Några områden har förbättrats mer än andra, tex så upplever alla deltagare att deras förmåga kring nedanstående har förbättrats i hög grad eller till fullo.

  • Jag upplever att vårt samarbete har utvecklats.
  • Jag upplever att min förmåga att kommunicera har förbättrats.
  • Jag har fått nya verktyg som bidrar till att stärka och utveckla vårt företag.
  • Jag upplever att programmet har eller kommer att ha påverkan på företagets lönsamhet och tillväxt

Andra förbättringar som de flesta anger har förbättrats i hög grad eller till fullo är:

  • Jag tycker att vi har skapat en gemensam och tydlig styrning av företaget
  • Jag upplever att jag har förbättra mitt personliga ledarskap

Konkreta förändringar i företagandet

87 % av deltagarna uppger att de gjort konkreta förändringar, här är några exempel:

• Gemensam planering, både på kort och lång sikt.
• Tydliga veckomöten med struktur.
• Tydligare mål som vi aktivt jobbar mot.
• Bättre kommunikation
• Fördelning mellan arbete och fritid är bättre
• Stannar upp och lyssnar på varandra. Vi använder kommunikationsverktygen.
• Kontinuerliga och gemensamma möten med personalen


I programmet som helhet har deltagarna verkligen uppskattat följande:
• Vikten av kommunikation och planering
• Erfarenhetsutbytet och gruppdynamiken har öppnat för vår kommunikation
• Att deltagarna verkligen varit öppna och vågat bjuda på sina tillkortakommanden.
• Kompetensen hos handledarna
• Genom listor som vi fick fylla i var och en för sig i paren, och sedan prata om dessa med varandra, fick jag oftast en aha-upplevelse för man är så olika. Jag såg nya saker hos min partner trots att vi varit tillsammans i 32 år.
• Återanknytningarna mellan gångerna. Verktygen till planeringen och samarbetet. Den praktiska kopplingen till våra företag.

Betyg till oss handledare
Deltagarna skattar vår kunskap och erfarenhet samt pedagogisk förmåga till 4,9 på en 5-gradig skala. Toppnotering, 5 av 5 möjliga får vår förmåga att skapa ett öppet och tillåtande klimat i gruppen.

Foto 2017-03-24 13 37 33

Vi tackar och bugar för berömmet!

Vad händer nu?

Nästa program startar den 16-17 oktober 2017, på Kungsörstorp hotell och konferens i Kungsör. Max 14 deltagare.

Säkra din och din partners plats redan nu - anmäl dig till Elisabeth

Tfn 0708-510 432, Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Läs mer om programmet

ALLA ARTIKLAR I KATEGORIN