Insikt är grunden för förändring

Trappor genom grotta

ATT LEDA TILLSAMMANS fokuserar på kommunikation och samarbete

  2015-10-16_14.34.02             

"Den konflikt jag upplever med andra beror ofta på att jag inte vet vad jag känner och behöver, inte säger vad jag menar och inte gör vad jag säger att jag ska göra". 

Dessa ord är fick anslå temat för gårdagens träff i programmet Att leda tillsammans. Dagen fokuserade främst på feedback och konflikthantering, ett tema som deltagarna önskat sig en fördjupning i. De allra flesta tycker det är svårt med feedback, både att ge och ta emot. Under kursen har det blivit tydligt för deltagarna att det är oerhört viktigt att vara tydlig och rak, både när det handlar om att ge beröm och konstruktiv feedback. I en arbetsgrupp leder det till ett klimat som ökar öppenhet och trygghet. När människor kan slappna av är det lättare att ge av sig själv och vara kreativ och effektiv.

Att bli trygg i att ge feedback handlar om att träna - träna - träna. Ett bra sätt att skapa ett klimat där feedback blir naturligt är att själv be om att få återkoppling i samband med att du gjort någon prestation. -"Vad tyckte du om min presentation idag? Var det något som du uppskattade och vad tror du skulle kunna göra den ännu bättre?" Efter några veckor är det inte konstigt om du frågar om du istället får ge personen feedback kring något som den har gjort. 

Ett annat sätt kan vara att avsluta varje möte med en runda där alla får ge feedback på något de uppskattat och dels något som kunde gjorts bättre.

Susan Wheelan som under måga år forskat i gruppdynamik och har skapat modellen IMGD, säger att två utmärkande faktorer i effektiva team är dels att gruppmedlemmarna har kunskap om gruppdynamik och dels att de använder feedback som ett naturligt verktyg i det dagliga arbetet.

Verktyget Non Violent Communication - NVC, kan också kallas JAG-budskap handlar om att ge feedback på en annan persons beteende, fritt ifrån tolkningar, analyser och generaliseringar. Det andra steget handlar om att berätta vad det väcker för känslor samt vilka behov du har. Det sista steget handlar om att berätta vad du har för önskemål. Vad kan den andra personen börja göra, sluta göra eller förändra på annat sätt, för att utveckla sig själv och er relation. Det är viktigt att komma ihåg att feedback handlar om att hjälpa den andre personen, och att det är en gåva som den andre personen väljer fritt vad den vill göra med. 

Utvärdering från dagen

När vi frågade deltagarna vad de fick med sig från gårdagens träff så handlar det främst om insikt i hur viktigt det är med feedback, och att träning gör det enklare att använda det i vardagen. De skattades dagens meningsfullhet till 9,2 på en 10-gradig skala.

Här är några kommentarer kring vad de tyckte var bra:

 • Smågruppsövningarna är jättebra. Jag tycker att jag får ut massor av erfarenhetsutbytet.
 • Svårt med feedbackövningarna men jättenyttigt. För varje träningstillfälle sitter den bättre och längre fram i reptil-hjärnan.
 • Konflikthantering – att få verktygslåda och att kunna blir bättre på det. Att få hemläxan. 
 • Fortsatt träning på NVC- kommunikation och feedback.
 • Konflikthanteringen och feedbacken
 • Allt!

Här är några kommentarer till vad de tar med sig:

 • Feedback är fortfarande svårt men det fastnar mer och mer. Jag inser att jag har mycket att lära om konflikthantering.
 • Använda mer feedback i vardagen. Måste vara tydligare inför konflikter och reda ut dem snabbare.
 • Observation – känsla- behov-önskemål
 • Erfarenhetsutbytet, nätverket och feedback-kunskapen.
 • Jag måste lyssna mer på mina egna behov och känslor. Observera känslan, behov och önskemål. Min upprördhet ligger mer i mina egna behov i konflikter.
 • Konfliktmatrisen – konfliktstilar
 • Värdet av att kunna kritisera. Känslor och behov och sambandet.
 • Har bättre koll på feedback nu. Tack!
 • Tydlighet, hur man feedbackar på rätt sätt.
 • Förhållningsätt i konflikthantering. Röd och grön zon.
 • Hur många olika synvinklar det finns, och hur mycket vi har att lära av varandra. Massa bra tips om konflikthantering.

Vi startar nästa program i oktober 2016.

ATT LEDA TILLSAMMANS - programmet för dig som leder företag tillsammans med någon annan, och som vill bli ännu mer framgångsrika!

Vi erbjuder Prova-På-dagar på tre ställen våren 2016.

Uppland: torsdag 11 feb, Eklundshof, Uppsala
Östergötland: onsdag 9 mars, Vreta Kluster
Västmanland: lördag 19 mars, Kungsörstorp, Kungsör

Tid: Kl. 9.30-17.00

Kostnad: 1 500 kr /person (exkl. moms)

Det längre programmet som omfattar 8 heldagar startar oktober 2016.

ALLA ARTIKLAR I KATEGORIN