Nu börjar vi bli proffs på digitala kurser i ledarskap och styrelseutveckling!

placeholder

Att gå kurs digitalt har visat sig fungera mycket bra! 

Vi har genomfört fem digitala kurser i ledarskap och styrelsearbete med totalt 36 företagsledare under våren. Kurserna har omfattat mellan en och sju dagar. Vi är väldigt glada och stolta över att kunna konstatera att både teroidragningar, övningar och erfarenhetsutbyte fungerar riktigt bra att genomföra digitalt. Samtliga deltagare kan rekommendera kurserna till andra. 

De har gjort konkreta förändringar i sin vardag, bl.a regelbundna möten ,med arbetsgruppen, tar tag i problem tidigare, delegerar ansvar och ger mer feedback. 

Till hösten kommer vi att erbjuda Vilja Leda och Vilja Styra både som fysiska och digitala kurser. Vill du boka plats redan nu så kan du läsa mer om kurserna och kolla datumen här:

Vilja Leda

Vilja Styra

Välkommen att boka din plats!

Folke och Elisabeth

ALLA ARTIKLAR I KATEGORIN