Tillväxtverket utvärderar resultatet av Qvinst.

Qvinst natverket

Vi är stolta så vi spricker!

I affärsutvecklingsprogrammet Qvinst har vi GODA RESULTAT – i flera olika delar.

affarsutveckling_gronanaringar

INNOVATION

Företagarkvinnorna i den gröna näringen är innovativa o och kreativa, de utvecklar nya vägar till både huvud- och sidoinkomster – ex inom hästverksamhet med nya användningsområden inom hälsa och ledarskap. Vi ser också nyskapande inom bland annat mathantverk och turism. Företagarna har ökat och förnyat samverkan med andra, exemplevis genom samdistribution av varor eller att vara varandras skyltfönster.

Man är bättre på att ta betalt, har sträckt stolt på ryggen och står för att kvalitet kostar! Många har breddat sin kundgrupp genom ex nya marknadsföringskanaler såsom sociala medier

ATT LEDA SITT FÖRETAG

Ett annat område där vi ser goda resultat är att se sig som företagare och att kunna leda sitt företag. De har fått bättre tilltro till sig själv som företagare och är stärkta i att de själva sitter på makten om hur företaget utvecklas.

De har skapat tydliga mål och arbetar mycket mer strukturerat mot målen. De är bättre på att planera och prioritera sitt dagliga arbete, och ökar på så sätt sin effektivitet.

Det är mycket stor skillnad på att leda sitt företag jmf med att bli ledd av sitt företag…dvs från att uppleva en splittrad vardag med många brandkårsutryckningar till att vara mer fokuserad – att gör rätt saker i rätt ordning och på mindre tid.

NÄTVERKANDE

Ett tredje område där vi ser tydliga resultat är att de är mer affärsmässiga i sitt nätverkande ex säger en deltagare – "Nu har jag ett nätverk av kvinnor som är företagare som jag kan bolla idéer med och få stöd av i en annars relativt ensam företagarvardag. Men inte minst ett nätverk där jag kan göra affärer".

Vi gör affärer med människor vi har tillit till – köper varor och tjänster av varandra och rekommenderar andra företagare i regionen som vi litar på.

UTVECKLING I REGIONEN

Affärsutvecklingsinsatserna bidrar även till regionens utveckling genom att varje enskild företagare erbjuder olika tjänster och produkter som i sig har ett mervärde för regionen, ex så erbjuder stallet och ridskolan en meningsfull fritid, bed & breakfast eller konferensverksamhet drar både turister och företag till landet. Att vi kan ta tillvara på den resurs natur och djur utgör för att vi alla ska må bra. Grön omsorg och grön rehabilitering har mycket goda resultat och skulle kunna komma många fler människor till del. 

Flertalet företagare bedömmer att de kommer att öka i lönsamhet, hälften av deltidsföretagarna tror de kommer jobba heltid inom tre år. Det är troligt att flera av företagen kommer att anställa. Förebilder och företag som ökar sin tillväxt leder ju till att hålla landsbygden levande.

TILLVÄXTVERKETS FILM

Elisabeth medverkar i Tillväxtverkets film tlllsammans med Anders Källström, VD LRF och Johanna Frieberg, Hjermesta Active Stable.

http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/naringslivsutveckling/framjakvinnorsforetagande/affarsutvecklinginomgronanaringar.4.2fb8c83014597db7ce920709.html

Stolta företagare blir förebilder för andra!

Vi synliggör företagandet i regionen genom bl a artiklar i både lokal- och länspress. Förebilder för personer som funderar på att bli egna företagare, inte minst unga människor.  

Några fakta från Tillväxtverkets utvärdering

 
Så här ser resultatet ut för de 113 företagare/deltagare som har genomfört programmet. 
 
 
• 89 % uppger att deras företag har utvecklats 
• 97 % uppger att de har tydligare målsättningar och vet hur de ska nå dem 
• 97 % uppger att de fått nya verktyg som bidrar till att stärka och utveckla företaget 
• 89 % uppger att de är mer affärsmässiga i sitt nätverkande
 
Ca 30 % (21 st) driver sina företag på deltid, och av dessa bedömer hälften att de kommer driva företagen på heltid inom 3 år
32 % har anställda och 94 % av deltagarna tror att de kommer öka tillväxten genom att öka omsättning (60%), öka lönsamhet (28 %) och öka arbetstid (7 %).
 

Här är en kommentar från en deltagare:
- "Jag har varit aktiv inom företagsutveckling som företagare i 14 år och detta är den bästa utbildningen jag deltagit i hitintills. Vi var bara kvinnor men företagandet stod i fokus oavsett om du var i början eller kommit en bit på väg. Vi fick även möjlighet att lyfta företagandet utifrån att vara kvinna och driva företag med allt vad det innebär. Denna kurs har givit energi och inspel för att höja ambitionsnivån".

Här finns 109 företagare med på Qvinstkartan. Alla är klickbara med verksamhetsområde och kontaktuppgifter

http://viljalysa.se/index.php/kundkarta

Deltagarna i Qvinst har bildat en ideell förening som heter Qvinst Företagsutveckling, vars målsättning är att öka lönsamheten i medlemmarnas företag. Vill du veta mer om nätverket är du välkommen till Fb-sidan 

https://www.facebook.com/groups/353291961424632/

 

 

ALLA ARTIKLAR I KATEGORIN