Att leda tillsammans

ALT skriver rygg 580 x 281

 Samtliga deltagare kan rekommendera programmet till andra!

ATT LEDA TILLSAMMANS - första programmet är avslutat. Efter fem månader och åtta heldagar är det dags att utvärdera programmet och se vilka resultat det gett.

Syftet med programmet har varit att deltagarna ska:

 • Skapa en gemensam och tydlig styrning av företaget

 • Förbättra ledarskapet både det personliga och att leda andra
 • Tydliggöra roller och förbättra samarbetet
 • Öka lönsamheten och tillväxten

Resultat

Vid sista tillfället ställde vi en rad frågor och 93 % av deltagare upplever att deras förmåga kring nedanstående har förbättrats i hög grad eller till fullo.

 • Jag har fått nya verktyg som bidrar till att stärka och utveckla vårt företag 
 • Jag upplever att programmet har eller kommer att ha påverkan på företagets lönsamhet och tillväxt

 • Jag tycker att vi har skapat en gemensam och tydlig styrning av företaget 

 • Jag upplever att vårt samarbete har utvecklats

 • Jag upplever att vår rollfördelning är tydligare

 • Jag upplever att jag har förbättra mitt personliga ledarskap

Konkreta förändringar i företagandet

73 % av deltagarna uppger att de gjort konkreta förändringar, här är några exempel:

 • Nu har vi full ekonomisk koll och kan därmed påbörja arbetet med vår underhållsplan och på allvar titta på investering/ar.
 • Att vi jobbar bättre ihop och att vi förstår och märker när vi inte förstår varandra
 • Rollfördelning, sagt nej till anställningsavtal. Erbjuder istället konsultuppdrag.
 • Vikten av handlingsplan – postit-lappar är mycket bra.
 • Måndagsmöten och planeringsmatris.
 • Uppdelning av arbetsuppgifter
 • Tydligare kommunikation
 • Jag har blivit mer ”insläppt” i företaget. Våra roller har blivit tydligare. Planeringen är mycket bättre.
 • Vi har utvecklat och ”städat” mycket.

I programmet som helhet har deltagarna verkligen uppskattat följande:

 • Utvecklandet av vår kommunikation och tydliggörandet av våra styrkor och svagheter och accepterande av dessa.
 • Feedback. Att ni Folke och Elisabeth har så stor praktisk erfarenhet. Ni kan sätta fingret på den punkten som är problemet.
 • Att det är flera träffar med tid emellan och hemuppgifter som ska göras har varit mycket bra. Innehållet och fördelningen mellan ämnen är också mycket bra. Sist men inte minst att ni delar med er så mycket av er själva och ert kunnande.
 • ER kunskap och er förmåga att delge oss den kunskapen. Erfarenhetsutbytet och öppenheten i gruppen.
 • Delmål i mitt företagande. Verktyg till kommunikation med partnern.
 • Vi har hunnit med så mycket på så kort tid.
 • Allting har varit jättebra!
 • Erfarenhetsutbytet. Verktyg och struktur
 • Öppenheten – kommunikationen. Att man delar med sig.
 • Att ni har lyckats puttat oss i rätt riktning. Fått oss att förstå och komma till insikt.
 • Erfarenhetsutbytet. Struktur och handlingsplan.

Betyg till oss handledare

Deltagarna skattar vår kunskap och erfarenhet samt pedagogisk förmåga till 4,9 på en 5-gradig skala. Toppnotering, 5 av 5 möjliga får vår förmåga att skapa ett öppet och tillåtande klimat i gruppen samt vår förmåga att hålla struktur och ordning. 

Vi tackar och bugar för berömmet!

Vad händer nu?

Nästa program startar den 17-18 oktober 2016, på Kungsörstorp hotell och konferens i Kungsör. Max 16 deltagare.

Säkra din och din partners plats redan nu - anmäl dig till Elisabeth 

Tfn 0708-510 432, Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Läs mer om programmet

ALLA ARTIKLAR I KATEGORIN