Prova-på-kurs i ledarskap. Välkommen den 9, 10 eller 22 oktober!

placeholder

Välkommen på Prova-på-kurs i Ledarskap för dig som är företagare inom lantbruk- och trädgård?

De genomförs:
· 9 oktober i Falun
· 10 oktober i Enköping
· 22 oktober i Kungsör

Vi genomför även 3 och 7-dagarsutbildningar i ledarskap, även de på uppdrag av Jordbruksverket. Under 2018-19 genomförde vi sju lyckade utbildningar på olika platser i Mellansverige.

Ledarskapsutbildningen, Vilja Leda, är för dig som äger, leder eller är anställd arbetsledare på trädgårds- eller lantbruksföretag. Utbildningarna startar i november och februari i Falun, Kungsör och Enköping. 
Mer information finns också på: https://viljalysa.se/tjaenster/ledarutveckling/307-led-med-effekt-och-respekt


Peo SkoglundPeo Skoglund på Frömansgården i Dala Järna tyckte så här om utbildningen Vilja Leda 7 dagar:
Vi behövde en bättre styrning i företaget och behövde lära mer om hur vi leder oss själva. En öppen och god stämning på kursen gav    kunskap och konkreta verktyg. Bra att träna på olika situationer i ledarskapet. Jag planerar bättre, har en bättre struktur, leder möten och  kommunicera tydligare med mina bröder och medarbetare. Jag är inte fullärd men arbetar dagligen på att bli en ännu bättre ledare.  
 
 

Peo ser lika bra ut rättvänd :-) 

Anmälan sker på: https://viljalysa.se/kurser

 

VÄLKOMNA!

Folke och Elisabeth

 

 

 

 

 

 

 

ALLA ARTIKLAR I KATEGORIN