Lärande och erfarenhetsutbyte för dig som gjort en Lean-process på företaget

Lean  lantbruk traktor 580x281

Lär mer om ledarskap, lean och strategier för förbättringar.

Har du genomgått en Leanprocess med Lean Lantbruk i företaget? Vill du lära mer om Lean och ledarskap?

Nu startar ViljaLysa  ett nätverk för de företag som genomgått en Leanprocess här i Mellansverige! I samarbete med Hushållningssällskapet och Lean Lantbruk kommer vi att anordna två träffar per år för att fortsätta lärandet och erfarenhetsutbytet inom Lean. Välkommen alla ni företagare i Mellansverige som genomgått en Leanprocess och som nu vill lära mer om Lean, ledarskap och strategier för förbättringar. Den 22 november startar vi på Brunnby Gård utanför Västerås.

Lean_fortsattning_host_16.pdf

ALLA ARTIKLAR I KATEGORIN