Följ med i en LEAN-process

Lean  lantbruk traktor 580x281

 

 

Tiden med stöd av en leancoach är nu över efter 18 månader på Stäholms Lantbruk utanför Köping. Nu är personal och ledning utbildade och tränade i Lean så att processen kan fortsätta i egen regi. Det har varit en bra och viktig resa som har resulterat i flera konkreta förändringar i arbetssätt på företaget. Det är mars 2016 och idag har vi sista besöket sen starten i november 2014.

Stäholms Lantbruk utanför Köping i Mälardalen är en av cirka 10 gårdar i regionen som nu har genomgått en leanprocess över 18 månader. Mathias Hellström är ägare och ledare med en arbetsgrupp på 8 personer. Företaget föder upp 1500 avelgrisar och levererar 5000 slaktgrisar per år, spannmål och oljeväxter odlas på 500 hektar utmed Mälarens strand.

Hur startade vi?

Inför starten av Leanarbetet ville arbetsgruppen uppnå säkrare och stabilare rutiner på praktiskt arbete i grisuppfödningen, dessutom ville alla uppnå ett smartare arbetssätt med bättre framförhållning och mindre akututryckningar och stress.

Vi startade arbetet genom att lista konkreta förbättringsområden och skapa en gemensam värdegrund och vision för företaget. Värdegrunden har betytt att alla på Stäholm har en gemensam överenskommelse om hur de ska samarbeta på bästa sätt. Vitsen med denna överenskommelse är att alla har något att förhålla sig till och att all är mer uppmärksamma på om vi inte håller oss till det vi kommit överens om. Orden som beskriver samarbetet och strävan på Stäholm är:

  • Säkerhet på arbetsplatsen.
  • Respekt för varandra.
  • Tydlighet i information genom att visualisera.
  • Utveckling av arbetssätt och medarbetare.

Vad har vi arbetet med under processen?

Förbättringslistan har varit med under hela processen och små och stora förändringar har gjorts; t.ex. har vägningen av grisarna blivit bättre sen en plattformsvåg blev renoverad, tydligare möten där alla är delaktiga och uppmärkning av platser för verktyg och handredskap har blivit bättre, säger Mathias.

Vissa moment har fått ett standardutförande, det innebär att vi gjort en standard som beskriver hur ett moment ska utföras och det har blivit bra. Nu kan fler personer utföra ett moment som t.ex. byta en foderventil utan att vänta på att en speciell person ska utföra sysslan.

Vi har också arbetet med arbetsgruppens utformning och vilka ansvarsområden som var och en har. Det har varit flera turer i detta men nu har ansvarsområden och samarbetet satt sig och kommunikationen och organisationen fungerar bättre än innan. Det har gett en större tydlighet i våra olika arbetsområden vilket är bra poängterar Sandra Kylbrant som är arbetsledare i grisuppfödningen.

Vad har vi uppnått?

Ett av våra ledord är tydlighet och vi ville arbeta för att var och en i arbetsgruppen ska veta vad som ska göras och hur det ska göras. Därför arbetade vi en hel del med att skapa en tavla som varje vecka visar vilka moment som vi ska göra. På måndagar markerar vi alla veckans moment i grisproduktionen med en röd magnet, vartefter arbetet blir utfört så ersätts röd magnet med en grön. I slutet av veckan ska alltså alla planerade moment vara grönmarkerade. Det ger en tydlighet och det är lätt att under veckan stämma av hur vi ligger till. Vid tavlan har vi varje måndag vårt veckomöte som ger alla inblick i hur veckan ser ut.

Vi har också tydliga inköps- och leveranslistor på tavlan med olika ansvarsområden så att allt blir tydligt och översiktligt vad som behöver köpas in och när leveranser kommer.

Arbetsgruppen har gått flera kurser och varit på besök på olika företag vilket lett till ökad kunskap om hur andra gör, det ger stimulans och kunskap.

Vi i arbetsgruppen hjälper varandra mer och hinner med mer än innan. Det har varit nyttigt att samtala med varandra och att alla får uttrycka hur de vill lösa olika saker, det har stärkt vår arbetsgrupp säger Anna Henningsson och Max Yashkin.

Dessutom har resultat som hull, omlöpningar och levande födda blivit bättre samtidigt som grupperna av grisar blivit jämnare vilket förstås är jätteviktiga resultatförbättringar.

Jag som leancoach ser tydliga förbättringar som skett på företaget. Arbetsgruppen har verkligen tagit flera steg framåt vilket är härligt att se idag. Det har varit stimulerande och roligt att följa Stäholms Lantbruk på deras Leanresa.

Grattis till ett jättebra arbete som ni alla gjort på Stäholm!

Leancoach Folke Brinckmann

ALLA ARTIKLAR I KATEGORIN