Att sitta på 14:e våningen och blicka utåt ger perspektiv!

Artikelbilder 001 Ansikten

Att sitta på 14:e våningen och blicka utåt ger perspektiv!

 
 Qvinst - fördjupningsdagar är en boost för framtiden!

Den 5-6 november hade vi den första av tre fördjupningsdagar under november. Qvinst-deltagarna träffades igen 6-10 månader efter avslutat program. Under två dagar fick företagarna möjlighet att reflektera och utvärdera året som gått samt sätta nya mål för 2015. De fick även lära mer kring kundpåverkan och hur man kan öka lönsamheten på olika sätt genom Camilla Olsson från Service Identity. 

En mycket uppskattad aktivitet var Expertrådet där deltagarna fick rådgivning och/eller coachning kring olika utmaningar. Våra experter var Ida Andersson, jurist från LRF Konsult, Johan Rudengren, ekonom/redovisning från Rådek, Folke Brinckmann, företagarcoach från LRF samt Agneta Rythen Martin, ledarskapsutvecklare från Afema.

Dagarna bjöd även på marknadstorget där de tog del av varandras produkter och tjänster, dialoger och erfarenhetsutbyten kring företagandet och många härliga och roliga möten.

ViljaLysas intention med dagarna var att bidra till att företagarna skaffar sig riktning och drivkraft i sitt företagande. Att styra företaget istället för att låta de vardagliga göromålen styra.  Att se målen och vägen dit från ett helikopterperspektiv gör det lättare att prioritera och planera; att helt enkelt göra rätt saker, i rätt ordning med rätt ansträning.

Utvärdering av dagarna

Deltagarna skattar dagarnas meningsfullhet till 9,6 på en 10-gradig skala! Ett fantastiskt betyg tycker vi som ordnat dagen!

En kommentar kring vad som uppskattades:

Att komma ifrån företaget under längre tid avsätta två dagar ger perspektiv, att träffa andra i liknande situation ger gemenskap och styrka. Det är strukturerat och välanpassade aktiviteter med stort utrymme för diskussion och eftertanke. ALLT har varit bra! Strukturen/upplägget. Expertrådet, utbytet med varandra, er och sig själv.

Vad tog deltagarna med sig från dagarna, några kommentarer:

  • Idéer, som andra använder, tydliga verktyg/bilder för min struktur i företaget (pyramiden och perspektiv). Om budget, glädje energi, inspiration och struktur.
  • Företagandet är en ständig process. Mitt egna ansvar över mig själv och företagets utveckling
  • Ändra mitt tankesätt. Känner mig starkare. Mer energi
  • Värme, glädje, nya kontakter, förtydligande beträffande bolagsbildning mm
  • Tar med inspiration och idéer. Ser möjligheter istället för problem

Önskemål för framtiden

Ett önskemål från gruppen var att ha en återkommande Qvinst-träff varje år i november. Låt oss tillsammans satsa på att det blir verklighet!!! 

Agneta och jag ser fram emot att träffa de andra två grupperna och hoppas att de ska bli lika nöjda!

Läs hela utvärderingen här!

ALLA ARTIKLAR I KATEGORIN