Kent Morell, Aros Växtkraft satsar på styrelsearbete!

placeholder

Svåra frågor är viktigt att ta upp och prata om i tid, tycker Kent Morell.

Kent Morell, Aros Växtkraft AB, gick Vilja Styra i Avesta under våren 2020. 

1. Hur kom det sig att du anmälde dig?
Jag fick utskick via Spannmålsodlarna och har ett intresse för ledningsfrågor och en vilja att lära mig mer. I företaget står vi inför en utvecklingsfas och en styrelse skulle kunna hjälpa oss att nå nästa fas. Det var dags för mig att lära mig mer om hur ett styrelsearbete skulle kunna gå till.

2. Vad hade du för förväntningar?
Jag ville att vi startar en styrelse i företaget och ville att kursen skulle vara konkret och nyttig inför vår start. Jag önskade också att få utbyte och träffa andra i samma situation med liknande utmaningar

3. Vad uppskattade du mest under kursen?
Jag tycker att både ledare och deltagare var konkreta, öppna och bjöd på sig själva på ett bra sätt. Det gjorde att det blev en bra helhet och i en positiv spiral. Vi hjälpte varandra att växa på ett bra sätt. Vi fick en verklighetsnära och konkret utbildning som jag har direkt nytta av.

4. Vad har Vilja Styra inneburit för dig?
Vi fick bra verktyg för att starta upp och utveckla en styrelse hos oss. Vi diskuterade också komplexa och personliga frågor i gruppen och jag uppskattar öppenheten och utbytet både med deltagare och kursledare.

5. Kan du rekommendera kursen till andra?
Ja, jag har redan kontaktat några som jag rekommenderar att gå.

6. Har du något tips att ge andra företagsledare som driver lantbruksföretag.
Svåra frågor är viktigt att ta upp och prata om i tid, t.ex. generationsskiftesfrågor.
Det är också mycket viktigt att ledarfrågor får ta tid, och att man avsätter ordinarie arbetstid till detta, det är inget som ska ske på kvällstid . Lita på magkänslan

Vi startar nästa utbildning den 8 december

Välkommen att anmäla dig redan nu på www.viljalysa.se/kurser

För mer info 

ALLA ARTIKLAR I KATEGORIN