Så här säger våra deltagare om Vilja Leda

ViljaLeda webbplatta kopia

100 % av våra deltagare kan rekommendera kursen till andra!

Många företag växer och utvecklas. Kraven på ledarskap i en komplex verksamhet med eller utan anställda ökar. Att kunna leda sig själv, leda personal och leda företaget är nyckeln till att skapa en attraktiv arbetsplats och ett framgångsrikt företagande. Vilja Leda ger dig kunskaper och verktyg som du direkt kan använda i din vardag och riktar sig till dig som:
• Äger och driver ett eget företag inom lantbruk eller trädgårdsnäringen.
• Leder företaget med eller utan anställd personal.
• Vill förbättra ditt sätt att leda dig själv och andra för att skapa delaktighet och ansvar.

UPPLÄGG
Programmet finns i tre olika varianter, 1 dag, 3 dagar och 7 dagar. Vilja Leda 1 dag ger grundläggande kunskaper och fungerar både som enskild dag samt som en prova-på-dag inför Vilja Leda 3 eller Vilja Leda 7.
Vilja Leda 3 dagar ger en fördjupning och Vilja Leda 7 dagar möjliggör fördjupningar, reflektioner och ett mer omfattande arbete med lärande och träning i att utveckla ledarskapet i det egna företaget.

Vi arbetar med teori, praktiska övningar, erfarenhetsutbyte och lärande i mindre grupper. Vi kopplar kunskap till praktisk verklighet i din vardag. I Vilja Leda 3 dagar och 7 dagar ingår kvällsaktiviteter för ökat utbyte och lärande. Alla tre olika varianterna tar upp de tre viktiga delarna i ett gott företagande.

ATT LEDA MIG SJÄLV         ATT LEDA ANDRA         ATT LEDA FÖRETAGET

Foto 2019 01 15 11 49 25

Erfarenhetsutbyte är en omtyckt del av kursen, Vilja Leda 3 dagar på Älvkarleö Herrgård. 

så här säger en av våra deltagare

Daniel Jönsson, Signhildsberg Lantbruk AB 

Hur kom det sig att du anmälde dig? Vad hade du för förväntningar?
Jag anmälde mig först och främst för att vi stod inför en förändring på jobbet, där jag skulle bli chef för dubbelt så många. Jag hade länge tänkt att jag ville gå en ledarutbildning, men nu kom det snabbare.

Jag ville bli en bättre ledare, för att kunna avlasta mig själv och få andra att växa. Jag ville lära mig att bli bättre på att delegera ansvar.

Vad uppskattade du mest under kursen?
Det var lagom storlek på grupp som gjorde att jag hade utrymme för att ställa frågor kring sådant som var viktigt för mig att veta. Det fanns även utrymme att diskutera saker med övriga deltagare som också hade ledaransvar.
Vi gjorde många praktiska övningar under kursdagarna. Det kan kännas lite utmanande och fånigt, man det är där man lär sig.
Jag tyckte upplägget på 3-dagars kursen var bra. Två dagar med övernattning och sedan en dag efter några veckor. Det gav utrymme för att gå hem och testa verktygen, att reflektera och ta med sig frågor tillbaka till gruppen igen.

Vad har Vilja Leda inneburit för dig?
Mina förväntningar införlivades absolut. Jag har blivit säkrare på mig själv och mitt ledarskap. Jag känner mig säkrare på att delegera och det har lyft en hel del arbetsbörda från mig.
Jag har försökt att ta tillvara på fasta rutiner. Bland annat har vi regelbundna möten i personalgruppen som har fungerat väldigt bra. Vi har gått ifrån att planen på vad som behöver göras bara finns i mitt huvud till att alla är införstådda med vad som ska ske.
Jag har faktiskt underlättat för mig själv, vilket gett mig större utrymme i privatlivet

Kan du rekommendera kursen?
Jag kan absolut rekommendera kursen till andra.

Har du något tips att ge andra ledare som driver lantbruksföretag
• Ha fasta rutiner med personalen vad gäller möten, håll alla informerade om vad som händer och vad som gäller. Styr upp dina kanaler för hur du ger och tar emot information.
• Våga släppa på kontrollen, ge ansvar. Personalen växer och jag som ledare blir avlastad.
• Alla fungerar inte lika, alla vill inte ha lika mycket inflytande. Det är OK att vara olika!

 Läs mer och anmäl dig här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                                                   

 

                                                                         

ALLA ARTIKLAR I KATEGORIN