Vilja Leda

ViljaLeda webbplatta kopia

Ledarskap för företagare i den gröna näringen

Många företag växer och utvecklas. Kraven på ledarskap i en komplex verksamhet med eller utan anställda ökar. Att kunna leda sig själv, leda personal och leda företaget är nyckeln till att skapa en attraktiv arbetsplats och ett framgångsrikt företagande. Vilja Leda ger dig ledarkunskaper och verktyg som du direkt kan använda i din vardag och riktar sig till dig som:


• Leder företaget med eller utan anställd personal.
• Vill förbättra ditt sätt att leda dig själv och andra för att skapa delaktighet och ansvar.

UPPLÄGG

Programmet finns i två olika varianter, 3 dagar och 7 dagar. Vilja Leda 3 dagar ger grundläggande kunskaper i viktiga ledarskapsämnen. Vilja Leda 7 dagar möjliggör fördjupningar, reflektioner och ett mer omfattande arbete med erfarenhetsutbyte, lärande och träning i att utveckla ledarskapet i det egna företaget.

Vi arbetar med teori, praktiska övningar, erfarenhetsutbyte och lärande i mindre grupper. Vi kopplar kunskap till praktisk verklighet i din vardag. I båda programmen ingår kvällsaktiviteter för ökat utbyte och lärande. Båda programmen tar upp de tre viktiga delarna i ett gott ledarskap, att leda mig själv, att leda andra och att leda företaget.

 

Led med effekt och respekt

 

INNEHÅLL I DE OLIKA KURSERNA

Vilja Leda 3 dagar: 

Grund om:

• Olika ledarstilar
• Företagsledning
• Gruppers utveckling
• Självkännedom
• Mål
• Kommunikation
• Konflikthantering
• Planera, prioritera
• Mötesteknik

Vilja Leda 7 dagar: 
Som Vilja Leda 3 plus följande:

• Områden från VL 3 fördjupas
• Kommunikation
• Ledarskap i olika faser
• Egen handlingsplan och hemuppgifter
• Företagets värdegrund
• Att leda din arbetsgrupp

• Att arbeta mot mål
• Planering
• Coachning
• Självledarskap
• Lean/strukturer för styrning
• Professionella samtal
• Hälsa och välbefinnande

NÄR, VAR OCH KOSTNAD

Vilja Leda 3 dagar

Kungsör: 29-30 januari, 4 mars 2025

TID: Dubbeldagar 9.00 dag 1 till 16.00 dag 2. Enkeldag 9.00–16.30
KOSTNAD: 12 800 kr/person exkl. moms. Priset innefattar kurspärm, lunch och fika samt två kursledare. Kostnad för övernattning i enkelrum och middag tillkommer med 2 500 kr exkl moms.

Vilja Leda 7 dagar

29–30 jan, 13 feb digital, 4 mars, 20 mars digital, 1-2 april 2025.
TID: Dubbeldagar 9.00 dag 1 till 16.00 dag 2. Enkeldag 9.00–16.30. Digital träff 13.00-16.00.

KOSTNAD: 25 800 kr per/person. exkl moms. Priserna innefattar kurspärm, lunch och fika samt två kursledare. Kostnad för övernattning i enkelrum och middag tillkommer vid tre träffar, (2 500 kr/tillfälle exkl moms). 

ANTAL DELTAGARE: Minst 8 och max 15 deltagare.

REFERENSER

240 företagsledare har genomfört Vilja Leda mellan 2018-2024 och de skattar kursernas meningsfullhet till i snitt 9,2 på en 10 gradig skala.

Vilka resultat har uppnåtts och vad har deltagarna lärt sig?
Vi har utvärderat varje kurstillfälle och även gjort en slututvärdering efter varje kurs med avseende på resultat. Deltagarna upplever att de har förbättrat sin förmåga att leda sig själv och andra. De upplever att de har fått nya verktyg som de direkt kan använda i sin vardag och som utvecklar både dem själva, medarbetare och företaget. De upplever även att programmet har påverkat företagets lönsamhet och tillväxt.

De allra flesta har gjort konkreta förändringar i företaget. Här är några exempel:
• Vi har veckomöten. Har fått hjälp med strukturen och att komma igång.
• Skapat struktur bl.a. för planering som spar tid och undvika letande.
• Mål och handlingsplanen. Den sitter på väggen och jag kollar på den varje vecka.
• Tar tag i saker snabbare. Har fått bra konkreta verktyg vid samtal med personalen.

100 % av deltagarna kan rekommendera Vilja Leda till andra!

LADDA NER INFOBLAD

KURSLEDARE

 

4262 267x400

Elisabeth Andersson Brinckmann och Folke Brinckmann Vi äger och driver ViljaLysa och är kursledare. Folke är Lantmästare och Elisabeth är ledarutvecklare och tillsammans har vi i flera år genomfört utbildningar och utvecklingsinsatser för företag i den gröna näringen.

Vi vill skapa lyskraft för dig, gruppen och företaget!

ANMÄLAN 

Anmäl dig nu!