UGL - utveckling av grupp och ledare

UGL grupp002 580 x 281

UGL är Sveriges mest genomförda och populära ledarskapsutbildning. Tusentals deltagare har genom denna kurs utvecklats som medarbetare, ledare och människor. Kursen använder gruppen som instrument för inlärning och skapar en unik situation där kopplingen mellan teori och verklighet är omedelbar.

OM KURSEN

UGL behandlar den aspekt av ledarskap och medarbetarskap som handlar om relationer, det vill säga om mig som ledare och/eller medarbetare i relation till andra i arbetslaget. UGL handlar vidare om hur en grupp utvecklas och mognar, vad som händer i gruppen under utvecklingens gång och vad som främjar respektive hämmar en positiv utveckling. Detta benämns som gruppdynamik.

Kursen handlar också om ledarskapets möjligheter och problematik relaterat till gruppens mognadsutveckling. Vad är det som underlättar respektive försvårar uppgiftens lösande och gruppens utveckling ur ett ledarperspektiv.

UGL

Upplevelsebaserat lärande

Kursen bygger på upplevelsebaserat lärande där teorier mixas med övningar, reflektion och diskussioner. Genom utvärdering och feedback blir du medveten om den påverkan du har på andra individer och på gruppen som helhet. Syftet är att göra dig mer effektiv, både som ledare och som individ i en grupp. Du får en djupare insikt i hur du agerar och påverkas i olika situationer och hur du påverkar och uppfattas av andra. Genom att delta i och använda gruppen som ett levande exempel får deltagaren en unik inblick i och förståelse för gruppers utveckling - och hur man kan påverka till bra samspel och ökad effektivitet.

MÅL

Efter kursen har du ökat din självinsikt och fått verktyg för fortsatt personlig utveckling. Du kan förstå och hantera konflikter och har fått erfarenhet av en upplevelsebaserad inlärningsmodell. Du har ökat din förmåga att kommunicera direkt och tydligt samt ge och ta feedback. Du har fått insikt i olika stadier i en grupps utveckling och förståelse för behovet av olika ledarstilar.

FÖR VEM

Kursen vänder sig till chefer, ledare och till dig som är på väg in i en ledande befattning. Den vänder sig också till dig som gruppmedlem utan ledaransvar om du vill få personlig utveckling och bli effektivare i din roll.

ÖVRIG INFORMATION

UGL utbildningen hålls under fem sammanhängande dagar i internatform. Den genomförs i grupper om minst 8 och högst 12 deltagare och leds av två av Försvarshögskolan certifierade handledare. Kursen kräver närvaro hela tiden och kvällsarbete är planerat varje kväll. Grupperna sätts samman i s.k. främlingsgrupper vilket innebär att deltagarna inte känner varandra sedan innan. Gruppen bör även bestå av människor med så skild bakgrund som möjligt vad gäller ålder, kön, yrkesbakgrund etc.

Kursen kan upplevas krävande och intensiv, därför bör du vara i god psykisk balans.

 

handledare 

UGL leds alltid av två handledare, oftast en man och en kvinna. 

2016-06-30 12.36.30

Elisabeth Andersson Brinckmann

Elisabeth arbetar med utveckling av medarbetare, ledare och grupper sedan 1984 och är certifierad handledare UGL 2008. Genom sina dubbla kompetenser som legitimerad sjukgymnast och diplomerad organisationskonsult kopplar hon samman personligt växande och hälsosamma förutsättningar i privat- och arbetsliv med företagens mål och visioner och skapar förutsättningar för långtidsfriska, kreativa och lönsamma företag. Elisabeth har en stark tilltro till människors vilja att bidra, ta ansvar och verka tillsammans för sin egen och andras utveckling samt företagets affärsmässiga framgång. Elisabeth har bred utbildning och erfarenhet gällande stresshantering, kommunikation och konflikthantering. Som person beskrivs hon ofta som varm, empatisk och trygg med drivet målfokus.

SÅ HÄR SÄGER VÅRA TIDIGARE DELTAGARE OM KURSEN

 

LÄS MER OM IMGD, SUSAN WHEELANS TEORI SOM LIGGER TILL GRUND FÖR UGL 

 

FÖR MER INFORMATION

Elisabeth Andersson Brinckmann tfn 0708-510 432 eller mail Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.