Folke rekryterar deltagare till höstens utbildningar!

Folke tel

Öka lyskraften hos dig, arbetsgruppen och företaget!

Tag chansen att bli bättre på att leda dig själv. Det handlar ju inte bara om att få saker gjorda, utan det handlar allra mest om att göra rätt saker. Bli bättre på att sätta mål och att nå dem. Många företagsledare tycker det är svårt att leda personal, och ännu svårare blir det när dagarna är fulla med praktiska brandkårsutryckningar. De flesta vi pratar med har inte tid att leda vare sig själva, sin personal eller sitt företag...och då är det spänannde att ställa frågan -"Om inte du som företagsledare leder och motiverar dina anställda, vem gör det då?"  

Våra kurser Vilja Leda, Vilja Styra och Vilja Leda Tillsammans ger dig kunskap och konkreta verktyg som ökar lyskraften hos både dig, arbetsgruppen och företaget. 

Är du nyfiken på vilken effekt det kan ha, läs nedanstående utvärdering från ett lantbruksföretag som vi arbetat med.

På vilket sätt har dagarna bidragit till ert företag?
• Bättre kommunikation. Lärt oss mer om vilka våra styrkor och svagheter är. Förstår varandra bättre. Fått verktyg för att utvecklas och komma vidare med saker vi kört fast med.
• Bra kommunikation som spar tid och minskar irritationsmoment.
• Positivt med mötesdisciplin
• Självinsikt – vad som är bra eller dåligt i företaget.

Vad tar du med dig? Lärdomar och insikter.
• Att bygga ett företag vidare genom förståelse och att motivera personal så man får ut mera av dem. RESPEKT! Lärt mig att säga till om hjälp och säga ifrån om något inte är OK. Vara mer lyhörd för andras behov. 

• Förstår bättre varför människor reagerar och gör olika beroende på individ.

Det här tycker jag varit bra.
• Bra upplägg av vad vi ska göra, hur och varför.
• Ni har varit förberedda inför våra dagar. Ni har varit mycket lyhörda för våra behov.
• Hoppas vi kan gå vidare med att utbilda personalen inom samarbete och förståelse med er hjälp. Ni kompletterar varandra fantastiskt.
• Upplägget med två dagar på internat, bra att komma ifrån.
• Elisabeth är bra på att trycka på när det blir obekvämt. Folke är bra på att summera och sammanfatta.
• Det har varit jobbigt men bra.

LESTYRALT 580X291 

ViljaLysa erbjuder under 2018-19 utbildningar i ledarskap och styrelsearbete för företagare inom jordbruk, trädgård och andra verksamheter inom den gröna näringen. Syftet är att öka förmågan att leda, styra och utveckla sig själv, medarbetare och företaget mot lönsamhet och långsiktig konkurrenskraft. Utbildningarna är delfinansierade genom Jordbruksverket i Landsbygdsprogrammet och vänder sig till företagare i sju län i Östra Mellansverige, Gävleborg och Dalarna.

Välj mellan tre olika typer av utbildningar, Vilja Leda, Vilja Styra och Vilja Leda Tillsammans.

Vilja Leda

Utbildningen för dig med eller utan anställda som vill bli bättre på att leda dig själv, medarbetare och företaget. Utbildningen är på 1, 3 eller 7 dagar och ger dig kunskap som du direkt kan använda i din vardag. 

Läs mer om Vilja Leda

Vilja Styra

Utbildningen omfattar 4,5 dagar och ger dig kunskap i att driva, planera och utveckla en aktiv styrelse eller ett ledningsråd. Utbildningen är även för dig som vill arbeta i en styrelse eller ett ledningsråd.

Läs mer om Vilja Styra

Vilja Leda Tillsammans

Programmet för er som leder företag tillsammans och som vill utveckla samarbete, ledarskap och kommunikation. Programmet är 8 dagar och ger gemensam styrning, tydligare roller och ökad lönsamhet.

Läs mer om Vilja Leda Tillsammans

Välkommen med din anmälan! 

4262 267x400

Hälsar Folke och Elisabeth med utbildarteamet

ANMÄL DIG HÄR http://www.viljalysa.se/kurser

ALLA ARTIKLAR I KATEGORIN