Vad är Ägarskifteslotsen?

Många skiften idag tar väldigt lång tid, avstannar eller kommer aldrig igång. Det här för med sig tappad utvecklingskraft och frustration hos både övertagare och överlåtare i skiftet och företagets lönsamhet riskerar att minska.

ViljaLysa har med stöd av Jordbruksverket utarbetat en effektiv metod för ägarskiften som innehåller flera innovativa delar. Nu söker vi projektmedel för att vidareutveckla, utvärdera och kvalitetssäkra metoderna. Start i april om vi får bifall på vår ansökan. Håll tummarna!