Anpassade uppdrag

EAB FB halvkropp

Affärsutveckling inom olika branscher och olika uppdrag

ViljaLysa har lång erfarenhet av att vara projektägare och projektledare i olika utvecklingsprogram. Vi har god erfarenhet av att ansöka projektmedel och att sedan starta och driva projekten i mål. Våra tidigare uppdrag har innefattat moment som projektplanering, genomförande, marknadsföring, rekrytering, budgetarbete, ekonomisk redovisning, utvärdering, slutrapport samt spridning av metoder och resultat.

Syftet med affärsutvecklingsprogramen är att skapa långsiktiga resultat och bestående värden. Programmen kan spänna över lång tid eller utformas som kortare insatser, allt beroende på situation, behov och målgrupp.

Tidigare uppdrag

QVINST – affärsutveckling för kvinnor inom de gröna näringarna i Östra Mellansverige. Programmet finaniseras av Främja Kvinnors företagande och Tillväxtverket och sker i samarbete med LRF och omfattar totalt 6 dagar, (internat 2 dagar vid 3 tillfällen), samt Fördjupningsdagar efter 6-10 månader som omfattar 2 dagar. Programmets målsättning är att företagarna får ökade kunskaper och verktyg att utveckla sina företag (produkter, tjänster, samverkansformer etc), ökar sitt affärsmässiga nätverkande samt ökar sin lönsamhet. (Genomförs under 2012-2014 och omfattar 113 deltagare).

Nya Perspektiv Uppstart och utveckling av LRF:s Coacherbjudande till mjölk och nötköttsföretagare. Uppsökande verksamhet till 150 personer. Coachning inom områden som ledarskap, vägval, expansion, avveckling, kommunikation, samarbete, generationsskiften och nya affärsidéer. (2013-2015)

Affärskompetens Norduppland. Ett ESF-projekt som ägs av kommuner och företagarföreningar i Norduppland. Arbetet har innefattat att skriva ansökan tillsammans i en projektgrupp (400 timmar) samt framtagande av en kompetensinventeringsmodell. Därefter analys av ca 200 företag vad gäller nuläge, önskat läge samt skapande av utvecklingsplan. (2015-2016)

Inspired by Care – ett projekt som syftar till ökat entreprenörskap inom vård och omsorg med verksamhet i fyra län (Gävleborg, Östergötland, Uppsala och Örebro) Innefattar Inspirationsdagar, utvecklingsprogram och nätverksbyggande. Utvecklingsprogrammen är 9 heldagar och syftar till att inspirera och stödja individen egen potential samt förmedla affärsmässiga verktyg och strategier för ett hållbart företagande. (Fyra Inspirationsdagar, tre utvecklingsprogram och två program för nätverksbyggande har genomförts under 2010, omfattar totalt ca 350 kvinnor).

Kontakt

Tillsammans bollar vi idéer, planerar och kartlägger behov samt lägger upp utvecklingsprogrammets syfte, mål, omfattning och innehåll. Vi kan vara del i processen och utföra vissa moment eller ta ett helhetsgrepp.

Folke Brinckmann tfn 0709-841 555, mail Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Elisabeth Andersson Brinckmann tfn 0708-510 432, mail Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

 

ALLA ARTIKLAR I KATEGORIN