Coachning i grupp

basket mal

Vill du komma snabbt fram - gå ensam! Vill du komma långt och med ett bra resultat - gå tillsammans!

Coachning i grupp utgår från att förändring eller utveckling är önskvärd i en grupp. Gruppcoachprocessen kan till exempel vara aktuell när en grupp ska samarbeta eller prestera bättre. Den kan också användas när en grupp behöver gå från ord till handling eller när nya vägar, arbetssätt eller strukturer behöver utvecklas.

Coachning av en grupp sker genom samtal, övningar och reflektioner i hela gruppen. Coachen verkar som ledare av utvecklingsprocessen av hela gruppen så att ni når de mål och den förändring som ni vill uppnå. Coachningen leder till förändring, nya ställningstaganden, engagemang och målinriktat agerande för att nå förbättringen.

Vanligtvis sker gruppcoachning i en grupp av 3-12 personer. Coachningen sker under återkommande möten under en tid.

Hur ofta och hur många gånger som behövs är olika beroende på gruppstorlek och problemställning.

Välkommen att kontakta oss för ett samtal kring era behov, och för offertförslag.

 

ALLA ARTIKLAR I KATEGORIN