Medarbetarskap

Artikelbilder 001 Ansikten

Medarbetarskap – att arbeta med och för istället för emot!

Medarbetarskap handlar om att skapa förutsättningar för att alla ser sig som en viktig och aktiv del i en större helhet. Det främjar engagemang, en känsla av meningsfullhet och som ett resultat av det även ansvarstagande och initiativförmåga.

Tänk dig en arbetsplats där alla tar ansvar för sitt eget agerande i gruppen. Där miljön är uppmuntrande och sporrar till nya tankar och handlingar. Där alla är delaktiga, öppna och där kulturen är tillåtande och misslyckande ses som en väg till utveckling. Resultatet är en arbetsplats som lyser av engagemang, närvaro, kundnöjdhet och prestation.

Nyttan 

• Ökad effektivitet och produktivitet
• Kunskaper och talanger tas tillvara
• Öppen och direkt vardagskommunikation
• Ökat engagemang, motivation och ansvar
• Ökat välbefinnande och hälsa

Det främsta målet med medarbetarskap är att chefer och medarbetare arbetar tillsammans som partners på arbetsplatsen, att alla tar ansvar för både framgångar och motgångar i arbetet. Det innebär att ta ansvar för det man själv tycker är rätt, att ta hand om det som behöver göras... oavsett om det står i arbetsbeskrivningen eller inte. Att göra det som är bäst för gruppen, för företaget och framför allt för kunden. Kärnan i budskapet är att alla ser sig som en viktig och aktiv del av företaget.

UPPLÄGG

Uppdraget genomförs i flera steg där starten bör vara en kartläggning av nuläget - hur medarbetare och gruppen fungerar och vilka behov som finns. Det vanliga är sedan att processen startar med två heldagar sam tre-fyra uppföljningsträffar.

Exempel på områden att arbeta med:

  • Klargöra mål, roller och uppgifter
  • Skapa spelregler för gruppen och uppmuntra att de efterföljs
  • Ökad självkännedom, olika beteendestilar
  • Reflektion som verktyg både enskilt och i grupp
  • Tydlig kommunikation som är stödjande och uppgiftsorienterad 
  • Feedback - att ge och ta emot
  • Konflikthantering

VEM

Folke Brinckmann och Elisabeth Andersson Brinckmann har lång erfarenhet av företagande och ledarskap. Folke är coach, leancoach, lantmästare och marknadsekonom. Elisabeth är organisationskonsult, sjukgymnast och handledare inom ledarskap och grupputveckling.

KONTAKT

Hör av dig till oss så arbetar vi fram ett upplägg som gör nytta för dig!
Folke, 070-984 15 55, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Elisabeth, 070-851 04 32, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ladda ner informationsblad