DISC-beteendestilsanalys

Bollar disc

Alla är olika utom jag!

Många företag vill ha vår hjälp att utforska hur vi är som människor. Hur våra beteendetyper skiljer sig åt, och hur vi kan förstå olikheterna för att kunna ta tillvara på mångfalden istället för att försöka förändra andra. Alla behövs och tillsammans blir vi väldigt bra. DISC-analysen tydliggör våra starka och svaga sidor och ger kraftfulla verktyg för att kommunicera och samarbeta bättre.

DISC är en beteendestilsanalys som används i många situationer där människors likheter och olikheter har betydelse t.ex. vid rekrytering, personlig utveckling samt utveckling av team och ledare. Utifrån fyra beteendemönster beskriver DISC dina starka sidor och dina svagheter eller utmaningar i mötet och kommunikationen med andra.

Disc tabell

NYTTAN
• att förstå dig själv och andra bättre
• bättre kommunikation och samarbete
• starkare team och ökad effektivitet

UPPLÄGG
Vi skickar en länk med inloggning till DISC-analysen. När frågorna har besvarats får du en personlig analys som handlar om dig och ditt sätt att prioritera, agera och kommunicera.

Återkoppling individuellt

Vi ger dig en timmes personlig återkoppling av analysen för att lyfta fram dina styrkor och svagheter i olika situationer och vad du ska tänka på i mötet med olika människor. Vi tittar på din utvecklingspotential och formar gemensamt en personlig plan med tydliga mål som stärker din kommunikativa förmåga.

Återkoppling i grupp

DISC-analysen kan med fördel återkopplas i grupp. Under fyra timmar får ni en teoretisk genomgång av stilarna. Sedan får var och en läsa igenom sin profil och ställa eventuella frågor. I mindre grupper får ni sedan arbeta vidare med både den egna profilen och med gruppens gemensamma spelplan. Vi blandar övningar med individuell reflektion och gruppdialog. 

vad säger kunderna?

Några deltagarröster från Att leda tillsammans-kursen:
• Äntligen förstår jag min partner! 
• Alla är olika, och rätt använt så är det en tillgång.
• Jag är inte ensam som har det svårt att prata om känslor.

Deltagarröster från en teamutveckling i ett företag:
- Vi fick förståelse för våra olikheter och verktyg för att hantera det.
- Hur mycket personligheterna påverkar oss i hur vi agerar och resonerar, och att det faktiskt inte går att påverka det speciellt mycket. Viktigt att anpassa sig till andras sätt att kommunicera så att vi förstår varandra bättre.

Deltagarröster från Ledarskap-3 dagar i Affärskompetens NU
- Hela mitt liv har förändrats, plötsligt är jag intresserad av andra och hur jag kan bemöta dem så att det blir bra för oss båda.
- Jag förstår min personalgrupp på ett helt nytt sätt. Det är kul att gå till jobbet igen!

VEM
Elisabeth Andersson Brinckmann är organisationskonsult, leg. sjukgymnast och certifierad användare av Ensize analysverktyg och arbetar med ledar- och teamutveckling.

KONTAKT
Elisabeth tfn 0708-510 432 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.