Uppdrag de senaste åren

Stenblommor 580 x 281

Här är några av de uppdrag som ViljaLysa har och har haft de senaste åren:

Ledarskapsutbildning - Vilja Leda Utbildningen för företagsledare med eller utan anställda som vill bli bättre på att leda sig själv, medarbetare och företaget. Utbildningen är på 1, 3 eller 7 dagar och ger kunskap som direkt kan används i vardagen. Finansieras delvis av Jordbruksverket via Landsbygdsprogrammet. Sedan oktober 2018 har 100 deltagare gått kursen. Vi fortsätter även under säsongen 2020-2021.

Styrelseutbildning - Vilja Styra Utbildningen är på 4,5 dagar och ger kunskap i att driva, planera och utveckla en aktiv styrelse eller ett ledningsråd. Utbildningen är även för dig som vill arbeta som ledamot i en styrelse eller i ett ledningsråd. Finansieras delvis av Jordbruksverket via Landsbygdsprogrammet. Sedan december 2018 har 33 deltagare gått kursen. Vi fortsätter även under säsongen 2020-2021.

Teamutveckling - Nyköpings kommun Enhet med långvariga arbetsmiljöproblem. Uppdraget inleddes med kartläggning via djupintervjuer. Arbete i gruppen med stresshantering, kommunikation, spelregler, värderingar etc. 

Ledarsstöd ViljaLysa har handlett och coachat ledare i småföretag. Uppdragen har varit under längre tid, från ett år och uppåt och omfattar bl.a. ledarskap, medarbetarskap och rekrytering.

Affärsutveckling och processledning I projektet Affärskompetens Nu har vi dels skrivit projektansökan till ESF som vann 23,6 miljoner till kommunerna i Norduppland. Vi har även tillsammans med MFokus tagit fram en kompetensinventeringsmodell som har digitaliserats och som används för att göra en inventering av kompetensutvecklingsbehoven hos de ca 300 företag som är med i projektet. Vi har även utformat och genomfört processer med samtliga företag så att de skapat en utvecklingsplan. Under 2017-2019 ansvarade vi för utbildning inom ledarskap, medarbetarskap och organisationsutveckling. Uppdraget omfattar ca 70 utbildningsdagar.

Processledning Flera uppdrag för LRF Mälardalen och LRF Riks där ViljaLysa har utformat och genomfört processen i samråd med uppdragsgivaren. Syftet har varit att skapa samsyn, engagemang samt handling för att nå målen. 

Coachning Under åren har vi coachat 100-tals individer som vill utvecklas. Det rör sig oftast om frågor om ledarskap, att hitta ny inriktning, att samarbeta bättre, att nå bättre resultat eller någon annan typ av utmaning. Gemensamt för all coachning vi gjort är att det leder till handling, lärande, utveckling och förbättring. 

ATT LEDA TILLSAMMANS är ett program för partners som leder företag tillsammans och som vill skapa en gemensam och tydlig styrning av företaget, förbättra ledarskapet, både det personliga och att leda andra, tydligöra roller och förbättra samarbetet samt öka lönsamheten och tillväxten. ViljaLysa genomför årligen Prova-På-Dagar i tre län i Östra Mellansverige och genomför årligen ett utvecklingsprogram som omfattar 7 heldagar på ca sex månader.

UGL- kurser UGL är Sveriges mest genomförda och populära ledarskapsutbildning, utvecklad av Försvarshögskolan. Elisabeth har handlett ca 35 kurser i samarbete med CG Månsson, CM Development.

Lean Lantbruk Folke coachar flertal företag under den 18-månader långa Lean-processen. Företagen är verksamma inom grisproduktion och växtodling. Folke har även genomfört informationsträffar i Mälardalen och Gotland, varit del i förbättringsarbetet inom Lean Lantbruk samt utbildat nya Lean-coacher på SLU.

Affärsutvecklingsprogram Qvinst - För företagarkvinnor inom de gröna näringarna. 114 deltagare från Örebro, Östergötland, Södermanland, Uppsala, Västmanland; Stockholm och Västra Götaland. Programmet sker i samarbete med LRF och finansieras av Främja Kvinnors företagande och Tillväxtverket. Programmet omfattar sex dagar och innehåller bland annat analys av nuläge, sätta framtida målsättningar och skapande av handlingsplan för att nå målen. Vi gör studiebesök och tar del av inspirerande förebilder inom den gröna näringen. Deltagarna önskar sig olika teman såsom t.ex marknadsföring, sociala medier, gruppdynamik och personligt ledarskap. Sedan 2013 träffas nätverket på en årligt återkommande konferens som ViljaLysa samordnar och leder. 

LRF - Säkert Bondförnuft Workshop och föreläsning kring stress och stresshantering för ca 80 handledare som arbetar i projektet Säkert Bondförnuft vars syfte är att minska olyckor och tillbud hos lantbrukarna i Sverige. Elisabeth har även haft seminarier i 10 län. Syftet har varit att lantbrukaren ska känna igen varningssignaler på stress och förebygga och hantera stressen i vardagen.

Goda svåra samtal - Fresenius Kabi Halvdagsutbildning för 4 x 15 chefer. Syftet med kursen är att göra svåra samtal till möjligheter. Att chefen använder samtalet som ett naturligt redskap för att utveckla såväl medarbetarna som arbetsgruppen. Målet är även att deltagarna får en ökad trygghet i att göra svåra samtal till enkla och att se samtalet som ett verktyg att förebygga och hantera konflikter.

Teamutveckling – Fresenius Kabi. Arbete med arbetsgrupper som hade behov av att reda ut konflikter och bli mer effektiva i sitt arbete. Processer och utbildning i självkännedom, gruppdynamik, kommunikation och konflikthantering.

Psykosocial arbetsmiljö – Fresenius Kabi. Utbildning med fokus på stress- och konflikthantering. Målgruppen är chefer och skyddsombud och omfattar ca 135 personer. Målet är att nå ökad kunskap och insikt kring stress och konflikthantering samt verktyg att använda som en naturlig och integrerad del i vardagen.

Ledarskapsdagar – LRF. Dagarna har genomförts i Uppsala, Västmanland, Örebro och Södermanland och omfattar ca 150 personer. Syfte är att stärka företagare inom den gröna näringen. Innhåller bl.a personligt ledarskap, samtalsmedtodik, mental träning, kommunikation och konflikthantering samt stresshantering.

Presentationsteknik – Fresenius Kabi, Sensus och Gävle kommun Målgruppen var chefer, arbetsledare och medarbetare i behov av att förbättra sin förmåga att presentera budskap och engagera sina medarbetare. Utbildning och handledning i grupp.

Gruppledare för Almis program ”Mentor eget företag”. Uppbyggnad av programmet tillsammans med projektgruppen, rekrytering, urval och matchning av adepter och mentorer samt koordinera aktiviteter och handleda deltagarna under ett år. Omfattar 48 personer där en företagare får tillgång till en mentor.

Inspired by Care – ett projekt som syftar till ökat entreprenörskap inom vård och omsorg med verksamhet i fyra län (Gävleborg, Östergötland, Uppsala och Örebro) Innefattar Inspirationsdagar, utvecklingsprogram och nätverksbyggande. Utvecklingsprogrammen är 9 heldagar och syftar till att inspirera och stödja individen egen potential samt förmedla affärsmässiga verktyg och strategier för ett hållbart företagande. (Fyra Inspirationsdagar, tre utvecklingsprogram och två program för nätverksbyggande har genomförts under 2010, omfattar totalt ca 350 personer).

Affärsutvecklingsprogram"Vidga inåt och växa utåt" för kvinnor som vill tillväxt. (Stockholm, Östergötland och Örebro) Programmet är riktat till kvinnliga företagare och syftar till att ge ökad självkännedom och därmed stärka synen på sig själva som professionella företagsledare. Innehåller bl.a det personliga varumärket, kommunikation och konflikthantering, gruppdynamik, coachande ledarskap, värderingar, förtroendefullt samarbete och balans i livet.

Stödsamtal för personer i kris samt individuell stressrehabilitering. Privatpersoner och på uppdrag av bl.a TRR, och privata företag.

Seminarier och workshops under halv- och heldag för olika arbetsgrupper, ex SLU, Vårdförbundet, Skanska Hem, Sensus, SKTF, Arbetsförmedlingen, Arbetslivsresurs, LRF m fl. Våra mest populära teman är stresshantering och kommunikation.