Coachning - så här säger våra kunder

Trappa upp

Nya Perspektiv

150 lantbruksföretagare coachades i projektet Nya Perspektiv i Uppsala och Västmanlands län. Av dessa intervjuades 81 företagare som coachats av Folke och två kollegor. För 91 % av företagen har coachningen haft stor betydelse. Resultaten pekar på konkret nytta som t.ex. ny motivation, nyttig tankeställare, ny utökad verksamhet, positiv ekonomisk utveckling och ökad sysselsättning.

Några resultat:
• 91 % av de coachade säger att samtalen haft stor betydelse för företagets utveckling
• 77 % av de coachade uppger att samtalen har gett dem en tankeställare och en förändrad inställning

Några deltagarröster:
• Vi har fått hjälp att se utvecklingsmöjligheter och stöd i att utveckla befintlig verksamhet.
• fått ny gnista och motivation
• Vi hade en viktig diskussion om vem som ska ta över med våra söner.
• Det har gett mig mer självförtroende och en stor tankeställare inom arbetet.
• Öppnade ögonen och fick mig att se över möjligheterna i företaget.
• Fick mig att tänka i nya banor.
• Gav mig nya perspektiv på arbetet.
• Det fick i gång diskussioner här på gården om hur vi ska utveckla saker och ting. Det har verkligen gett oss en tankeställare.
• Det gav en tankeställare om vad jag vill göra med livet. Det fick mig att stanna upp för att verkligen se vilka förbättringar jag vill göra i verksamheten.

Magnus Ekblad och Lina Filer, Westmannastiftelsen

Magnus och Lena WS

Westmannastiftelsen skulle arbeta fram en vision med utgångspunkt från ett förankringsarbete som pågått, om det föll väl ut ville vi också få hjälp med att utveckla vårt interna arbetssätt.

Coachningen för att ta fram visionen var mycket viktig och avgörande för att vi skulle klara den tidslimit vi hade, vi är mycket nöjda med slutresultatet. Arbetet med vårt interna arbetssätt följde och fick genast resultat, vi har nu klara rutiner och en överblick över verksamheten som hjälp vid planering, prioriteringar och resursbehov.
Vi tycker att insatsen och samarbetet har fungerat väldigt bra och vi tycker att Folke, har lett processen från början till slut på ett väldigt inspirerande och tillfredställande sätt.
Vi fick ut exakt det vi önskade, i båda insatsområdena lotsade Folke oss mot de målsättningar vi hade och gjorde att vi kom i mål. Arbetet har varit intressant och glädjefyllt och vi kan varmt rekommendera Folke för andra som vill komma framåt.

Kerstin Andersson, Skoby Gård och Skoby Hundhotell

1. Vad var det som gjorde att du kontaktade Folke?
Företaget går inte bra men borde göra det, jag hittar inte felet själv.
2. Vad ville du ha för hjälp
Målet är stabil lönsamhet. Det kändes rätt med ett bollplank som tar betalt för att lyssna och engagera sig. Någon som hjälper en att vända på stenar och lyssnar på ens grubblerier.
3. Vad tyckte du om insatsen och samarbetet så här långt?
Vi är inte i mål, men varje gång vi ses kommer jag ett steg närmare.
4. Vad du fick ut av insatsen?
Insikten om att det inte finns någon enkel och snabb lösning har kommit under våra möten. Många olika saker samverkar och att arbeta med företagsutveckling ur ett bottenperspektiv tar tid. Jag känner att du är ett utmärkt stöd i den processen.

Mathias Hellström, Stäholms Lantbruk

"Insatsen har varit jättebra för oss och vi fortsätter coachinsatsen med Folke. Vi har fått bättre struktur i företaget och alla medarbetare är mer involverade i helheten i företaget".